Standardele sprijină aplicarea legislației

Referirea la standarde în legislație este un mijloc eficient de sprijin al politicilor naționale, regionale și globale. Această metodă este larg utilizată în câteva regiuni ale lumii în concepte, acorduri și cadru de lucru cum ar fi Noua Abordare din Uniunea Europeană.

Standardele reflectă cea mai bună experiență a industriei, cercetării, consumatorilor și organismelor de reglementare din întreaga lume și acoperă nevoile comune într-o varietate de țări. Ele constituie unul dintre cei mai importanți factori pentru eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului.

Referirea la standarde în reglementările tehnice constituie o metodă de elaborare a legislației, prin care o explicație detaliată a cerințelor tehnice este înlocuită printr-o referire la unul sau mai multe standarde sau părți relevante ale acestora. Astfel, autoritățile de reglementare pot economisi timp și bani prin alegerea standardelor ca soluții ale aspectelor tehnice – soluții asupra cărora s-a căzut de acord prin consensul tuturor factorilor interesați, inclusiv al autorităților de reglementare.

La nivelul Uniunii Europene, standardizarea joacă un rol principal în funcționarea corectă și eficientă a Pieței Unice, sprijinind libera circulație a produselor și serviciilor, prin stabilirea unor reguli comune și a unui sistem coerent în toată Europa, denumit Noua Abordare.

În cadrul acestui sistem, armonizarea legislativă este limitată la cerințele esențiale, în general de securitate și sănătate, pe care produsele plasate pe piața comunitară trebuie să le respecte pentru a beneficia de libera circulație în comunitatea europeană. Specificațiile tehnice detaliate ale acestor produse sunt cuprinse în standardele armonizate.

Un standard armonizat este un standard european elaborat de o organizație europeană de standardizare recunoscută: CEN, CENELEC sau ETSI. Acesta este realizat în urma unei solicitări de standardizare transmisă din partea Comisiei Europene către una dintre aceste organizații. Producătorii, alți operatori economici sau organismele de evaluare a conformității pot utiliza standardele armonizate pentru a demonstra că produsele, serviciile sau procesele respectă legislația UE relevantă.

Aplicarea standardelor armonizate este voluntară și producătorii pot alege orice altă soluție tehnică care oferă conformitatea cu cerințele esențiale, dar produsele realizate în conformitate cu standardele armonizate beneficiază de prezumția legală de conformitate cu cerințele esențiale din directivele și regulamentele europene corespunzătoare.

Referirile la standarde pot fi utilizate și în legislația națională, contribuind la reducerea costurilor, îmbunătățirea sănătății și securității oamenilor, la protecția mediului etc.

Având în vedere caracterul voluntar al aplicării standardelor, referirile la standarde în legislație trebuie să prevadă explicit că aplicarea acestora reprezintă modalitatea recomandată. Numai în situații speciale, aplicarea unui standard român poate deveni obligatorie, în totalitate sau în parte, pe întreg teritoriul, pe plan zonal ori pe plan local, printr-o reglementare, când din considerente de ordin public, de protecție a vieții, a sănătății și a securității persoanelor fizice, a mediului și a intereselor consumatorilor este necesară o astfel de măsură.

Reglementările trebuie să cuprindă numai referiri la standardele române elaborate și aprobate la nivel național, precum și la standardele române care adoptă la nivel național standarde europene, standarde internaționale sau standarde ale altor țări.

Autoritățile publice au obligația să consulte ASRO în procesul de elaborare a actelor normative care fac referire ori au legătură cu standardele sau cu standardizarea națională. De asemenea, pentru asigurarea coerenței între reglementările și standardele naționale, autoritățile publice trebuie să participe la activitatea de standardizare prin nominalizarea reprezentanților în comitetele tehnice de interes.

Autoritățile din România au o permanentă colaborare cu ASRO. Relațiile acestora cu ASRO sunt prevăzute în Legea nr. 163/2015 privind standardizarea națională.

Despre ASRO

ASRO – Organismul Național de Standardizare – este platforma națională pentru elaborarea și adoptarea standardelor europene și internaționale.

Ca parte a comunității globale de standardizare, fiind membru al ISO, IEC, CEN, CENELEC și ETSI, ASRO joacă un rol important în punerea la dispoziție pentru o gamă tot mai largă de părți interesate a unei platforme ușor accesibilă, necesară pentru participarea la activitatea de standardizare a acestor organizații. Aceasta ajută la furnizarea de soluții eficiente pentru afaceri competitive, sprijinirea obiectivelor de politici publice, sprijinirea certificării și supravegherii pieței și oferă un mecanism eficace de promovare a protecției consumatorului și a responsabilității sociale.

Website: www.asro.ro

Contact media:

Adina Hațegan – Manager comunicare

T: +40 745 274 285

E-mail: adina.hategan@asro.ro

Twitter : @RoStandard