Standarde pentru domeniul geotehnică

IndicativTitlu romanaPret fara TVA
SR EN 12715:2002Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Injectarea terenurilor144.29
STAS 8942/3-90Teren de fundare. Determinarea modului de deformaţie liniară prin încercări pe teren cu placa71.58
STAS 8942/6-76Teren de fundare. Încercarea pământurilor la compresiune monoaxială62.49
STAS 7206-87Fundaţii de maşini. Prescripţii de proiectare68.55
STAS 8942/1-89Teren de fundare. Determinarea compresibilităţii pământurilor prin încercarea în edometru77.64
STAS 8942/2-82Teren de fundare. Determinarea rezistenţei pământurilor la forfecare, prin încercarea de forfecare directă71.58
STAS 6054-77Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului Republicii Socialiste România59.46
STAS 2745-90Teren de fundare. Urmărirea tasărilor construcţiilor prin metode topografice71.58
STAS 13006-91Teren de fundare. Determinarea densităţii maxime corespunzătoare stării uscate a pământurilor necoezive74.61
STAS 13021-91Teren de fundare. Determinarea densităţii minime corespunzătoare stării uscate a pământurilor necoezive65.52
STAS 7107/1-76Teren de fundare. Determinarea materiilor organice65.52
STAS 7107/3-74Teren de fundare. Determinarea conţinutului de carbonaţi62.49
STAS 1913/1-82Teren de fundare. Determinarea umidităţii62.49
STAS 1913/2-76Teren de fundare. Determinarea densităţii scheletului pământului65.52
STAS 1913/3-76Teren de fundare. Determinarea densităţii pământurilor62.49
STAS 9180-73Teren de fundare. Determinarea capacităţii de reţinere a apei de către pământuri la diferite secţiuni77.64
STAS 11156-78Teren de fundare. Geofizica inginerească. Terminologie62.49
STAS 1913/4-86Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate65.52
STAS 1913/5-85Teren de fundare. Determinarea granulozităţii77.64
STAS 1913/6-76Teren de fundare. Determinarea permeabilităţii în laborator65.52
STAS 1913/8-82Teren de fundare. Determinarea înălţimii capilare în pământurile necoezive. Metoda coloanei de pământ62.49
STAS 1913/9-86Teren de fundare. Determinarea căldurii maxime de umezire a pământurilor62.49
STAS 1242/2-83Teren de fundare. Cercetări geologico-tehnice şi geotehnice specifice traseelor de căi ferate, drumuri şi autostrăzi59.46
STAS 1242/3-87Teren de fundare. Cercetări prin sondaje deschise62.49
STAS 1242/4-85Teren de fundare. Cercetări geotehnice prin foraje executate în pământuri65.52
STAS 1242/7-84Teren de fundare. Cercetarea geofizică a terenului prin metode seismice62.49
STAS 1242/8-75Teren de fundare. Principii de cercetare  geofizică a terenului prin metode electrometrice în curent continuu68.55
STAS 1242/9-76Teren de fundare. Cercetarea geofizică a terenului prin metode radiometrice71.58
STAS 1913/12-88Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor cu umflări şi contracţii mari88.24
STAS 1913/13-83Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor68.55
STAS 1913/15-75Teren de fundare. Determinarea greutăţii volumice, pe teren59.46
STAS 1913/16-75Teren de fundare. Determinarea gradientului hidraulic critic59.46
SR EN 12063:2003Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Pereţi din palplanşe204.89
SR ASTM D 5882:2005Metodă standardizată pentru determinarea integrităţii piloţilor prin încercări cu deformaţii mici74.61
SR EN 14679:2005Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Stabilizarea în adâncime a pământurilor prin malaxare144.29
SR EN 14731:2006Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Îmbunătăţirea pământurilor prin vibrare de adâncime92.79
SR EN ISO 22476-3:2006Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 3: Încercare de penetrare standard83.7
SR EN ISO 22476-2:2006Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 2: Încercare de penetrare dinamică114
SR EN 14475:2006Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Umpluturi armate144.29
SR EN 14679:2005/AC:2006Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Stabilizarea în adâncime a pământurilor prin malaxare65.52
SR EN 14475:2006/AC:2007Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Umpluturi armate62.49
SR EN ISO 22475-1:2007Investigaţii şi încercări geotehnice. Metode de prelevare şi măsurări ale apei subterane. Partea 1: Principii tehnice pentru execuţie280.65
SR EN 15237:2007Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Drenaj vertical144.29
SR EN ISO 22476-12:2009Investigare şi încercări geotehnice. Încercări de teren. Partea 12: Încercare mecanică de penetrare statică cu con (CPTM)106.42
SR CEN ISO/TS 22475-3:2009Investigaţii şi încercări geotehnice. Metode de prelevare şi măsurări ale apei subterane. Partea 3: Evaluarea conformităţii firmelor şi personalului de către o terţă parte77.64
SR CEN ISO/TS 22475-2:2009Investigaţii şi încercări geotehnice. Metode de prelevare şi măsurări ale apei subterane. Partea 2: Criterii de calificare pentru firme şi personal71.58
SR EN 14490:2010Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Pământ ranforsat cu ţinte159.45
SR EN ISO 22476-2:2006/A1:2012Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 2: Încercare de penetrare dinamică68.55
SR EN ISO 22476-3:2006/A1:2012Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 3: Încercare de penetrare standard68.55
SR EN ISO 22282-1:2012Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări geohidraulice. Partea 1: Reguli generale114
SR EN ISO 22282-2:2012Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări geohidraulice. Partea 2: Încercări de permeabilitate la apă în foraje utilizând sisteme cu tub deschis106.42
SR EN ISO 22282-3:2012Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări geohidraulice. Partea 3: Încercări de presiune a apei în roci106.42
SR EN ISO 22282-4:2012Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări geohidraulice. Partea 4: Încercări de pompare106.42
SR EN ISO 22282-5:2012Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări geohidraulice. Partea 5: Încercări cu infiltrometru97.33
SR EN ISO 22282-6:2012Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări geohidraulice. Partea 6: Încercări de permeabilitate la apă în foraje utilizând sisteme cu tub închis88.24
SR EN ISO 22476-1:2013Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 1: Încercare de penetrare cu conul electric şi cu piezoconul121.58
SR EN ISO 22476-1:2013/AC:2013Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 1: Încercare de penetrare cu conul electric şi cu piezoconul62.49
SR EN ISO 22476-4:2013Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de teren. Partea 4: Încercare cu presiometrul Menard144.29
SR EN ISO 22476-5:2013Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 5: Încercare cu dilatometru flexibil121.58
SR EN ISO 22476-7:2013Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 7: Încercare cu dilatometru rigid diametral106.42
SR EN 1537:2013Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Ancoraje în teren144.29
SR EN ISO 17892-1:2015Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări de laborator pe pământuri. Partea 1: Determinarea umidităţii77.64
SR EN ISO 17892-2:2015Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări de laborator pe pământuri. Partea 2: Determinarea densităţii în stare naturală83.7
SR EN 12699:2015Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Piloţi de îndesare159.45
SR EN 14199:2015Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Micropiloţi159.45
SR EN ISO 18674-1:2015Investigații și încercări geotehnice. Monitorizare geotehnică prin instrumentare in situ. Partea 1: Reguli generale101.88
SR EN 1536+A1:2015Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Piloţi foraţi204.89
SR EN 1538+A1:2015Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Pereţi mulaţi129.15
SR EN ISO 17628:2015Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări geotermice. Determinarea conductivităţii termice a solurilor şi a rocilor cu sonde geotermice114
SR EN ISO 17892-3:2016Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de laborator pe pământuri. Partea 3: Determinarea densităţii particulelor80.67
SR EN ISO 22476-15:2017Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 15: Măsurări în timpul forării106.42
SR EN ISO 22477-10:2017Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări de structuri geotehnice. Partea 10: Încercarea stâlpilor: încercare de încărcare rapidă106.42
SR EN ISO 17892-4:2017Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de laborator pe pământuri. Partea 4: Determinarea distribuţiei granulometrice a particulelor114
SR EN ISO 18674-2:2017Investigații şi încercări geotehnice. Monitorizare geotehnică prin instrumentare in situ. Partea 2: Măsurarea deplasării de-a lungul unei linii: extensometre144.29
SR EN ISO 17892-5:2017Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări de laborator ale solului Partea 5: Încercarea prin încărcarea în trepte în edometru114
SR EN ISO 17892-6:2017Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări de laborator ale solului. Partea 6: Încercarea prin penetrarea conului88.24
SR EN ISO 22476-11:2017Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 11: Încercare cu dilatometrul plat92.79
SR EN ISO 22476-10:2018Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de teren. Partea 10: Încercare mecanică de penetrare statică cu greutăţi80.67
SR EN ISO 18674-3:2018Investigaţii şi încercări geotehnice. Supraveghere geotehnică in situ prin aparatură. Partea 3: Măsurarea deplasării de-a lungul unei linii: înclinometre129.15
SR EN ISO 14688-1:2018Investigaţii şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare şi descriere97.33
SR EN ISO 14688-2:2018Investigaţii şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare83.7
SR EN ISO 14689:2018Investigaţii şi încercări geotehnice. Identificarea, descrierea şi clasificarea rocilor101.88
SR EN ISO 17892-7:2018Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de laborator ale solului. Partea 7: Încercare la compresiune monoaxială88.24
SR EN ISO 17892-8:2018Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de laborator ale solului. Partea 8: Încercare trixială neconsolidată nedrenată92.79
SR EN ISO 17892-9:2018Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de laborator ale solului. Partea 9: Încercări consolidate de compresiune triaxială ale solurilor saturate cu apă114
SR EN ISO 22477-4:2018Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de structuri geotehnice. Partea 4: Încercarea piloţilor; încercarea sub sarcină dinamică144.29
SR EN ISO 17892-12:2018Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de laborator ale solului. Partea 12: Determinarea limitelor de lichiditate şi plasticitate114
SR EN ISO 22477-5:2019Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de structuri geotehnice. Partea 5: Încercarea ancorajelor injectate144.29
SR EN ISO 22476-6:2019Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de teren. Partea 6: Încercare cu presiometru autoforant101.88
SR EN ISO 22476-8:2019Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de teren. Partea 8: Încercare cu presiometru refulant101.88
SR EN 12716:2019Execuția lucrărilor geotehnice speciale. Injectarea cu presiune înaltă a terenurilor (jet grouting) 114
SR EN 16907-1:2019Lucrări din pământ. Partea 1: Principii și reguli generale326.09
SR EN 16907-2:2019Terasamente. Partea 2: Clasificarea materialelor121.58
SR EN 16907-3:2019Lucrări din pământ. Partea 3: Proceduri de construcție204.89
SR EN 16907-4:2019Lucrări din pământ. Partea 4: Tratarea pământurilor cu var și/sau lianți hidraulici204.89
SR EN 16907-5:2019Lucrări din pământ. Partea 5: Controlul calității92.79
SR EN 16907-6:2019Lucrări din pământ. Partea 6: Lucrări din pământ pentru recuperarea de terenuri din apă utilizând umpluturi din material dragat pus în operă prin hidromecanizare144.29
SR EN ISO 17892-10:2019Investigații și încercări geotehnice. Încercări de laborator ale pământurilor. Partea 10: Încercări de forfecare directă106.42
SR EN ISO 22477-1:2019Investigaţii și încercări geotehnice. Încercări de structuri geotehnice. Partea 1: Încercarea piloţilor: încercarea statică axială la compresiune106.42
SR EN ISO 17892-11:2019Investigații și încercări geotehnice. Încercări de laborator ale solului. Partea 11: Încercări de permeabilitate101.88
SR EN ISO 18674-5:2020Investigații si încercări geotehnice. Monitorizare geotehnică prin instrumentare in situ. Partea 5: Măsurări de schimbare a efortului prin celule de presiune totală (TPC)   114
SR EN ISO 18674-3:2018/A1:2020Investigații și încercări geotehnice. Supraveghere geotehnică in situ prin aparatură. Partea 3: Măsurarea deplasării de-a lungul unei linii: înclinometre. Amendament 168.55
SR EN ISO 22476-14:2020Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 14: Penetrare dinamică în foraj101.88
SR EN ISO 18674-4:2020Investigații și încercări geotehnice. Monitorizare geotehnică prin instrumentare in situ. Partea 4: Măsurarea presiunii apei din pori: Piezometre159.45
SR EN ISO 22476-9:2020Investigații și încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 9: Încercare cu scizometrul de șantier129.15
SR EN 12715:2020Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Injectarea terenurilor56.43

Aceste standarde pot fi achiziționate din magazinul online – https://magazin.asro.ro/ sau prin comandă la Serviciul Vânzări: email: vanzari@asro.ro.

La comenzi mari se pot aplica discounturi.

Membrii ASRO au o reducere de 15% la achiziția de standarde.