SR ISO 37120:2020 fost adoptat recent la nivel național

ASRO/CT 397 este comitetul tehnic național preocupat cu dezvoltarea sustenabilă a infrastructurilor inteligente din cadrul orașelor și comunităților.

Acesta se concentrează pe elaborarea standardelor care abordează dezvoltarea sustenabilă și reziliența infrastructurilor aferente comunităților teritoriale și în special a orașelor, indiferent de așezarea geografică și mărimea acestora, pe baza priorităților identificate în fiecare dintre acestea.

Pe lângă cele două standarde internaționale adoptate până în prezent, anunțăm și preluarea recentă a:

SR ISO 37120:2020 – Orașe și comunități teritoriale sustenabile – Indicatori pentru servicii urbane și calitatea vieții
Acest standard definește și stabilește metodologii pentru un set de indicatori care permit direcționarea și măsurarea performanței serviciilor urbane și a calității vieții. Acest standard se aplică pentru orice oraș, municipalitate sau administrație locală, care se angajează să își măsoare performanța într-o manieră comparabilă și verificabilă, indiferent de mărime și amplasare.

Vezi și:

Printre beneficiile utilizării acestor standarde, se regăsesc: economisirea resurselor existente, reducerea poluării, gestionarea mai eficientă a energiei și optimizarea serviciilor, ca fluidizarea traficului, atragerea investițiilor ș.a.

Pentru achiziționarea standardelor accesați magazinul online sau contactați Departamentul Vânzări ASRO (vanzari@asro.ro).

Membrilor ASRO li se acordă o reducere de 15% la achiziția de standarde.