3,5% pentru ASRO

REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% către ASOCIAȚIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA pentru proiectele de dezvoltare a activității de standardizare națională

Ce reprezintă donația de 3,5% din impozit pentru asociații?

Statul oferă persoanelor fizice care doresc să susțină activitatea unei organizații neguvernamentale, posibilitatea de a redirecționa 3,5% din impozitul pe venituri salariale sau din surse asimilate acestora (activități liberale, drepturi de proprietate intelectuală).

Ce costuri implică pentru dumneavoastră această donație?

Niciunul. Procentul de 3,5% se aplică asupra unei sume care a fost deja plătită de dumneavoastră către stat. În cazul în care alegeți să nu redirecționați, suma aferentă procentului de 3,5% va rămâne statului.

Cum puteți proceda?

Dacă realizați venituri salariale:

Descărcați declarația 230, precompletată cu datele asociației.

Trebuie doar să completați cu datele personale la punctul I și să semnați.

Declarația completată trebuie depusă la Administrația Financiară de care aparțineți:

  • Direct, la ghișeu
  • Prin scrisoare cu confirmare de primire.

Adresa Administrației Financiare de care aparțineți poate fi găsită aici: http://goo.gl/fPNcAk

Dacă realizați alte tipuri de venituri:

Descărcați declarația 200 de aici, precompletată cu datele asociației.

Declarația completată trebuie depusă la Administrația Financiară de care aparțineți:

  • Direct, la ghișeu
  • Prin scrisoare cu confirmare de primire.

Adresa Administrației Financiare de care aparțineți poate fi găsită aici: http://goo.gl/fPNcAk

Informații utile
Modelul standard de formular (necompletat), disponibil pe pagina ANAF
230
200
Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Date de completare


Denumire entitate non-profit:
ASOCIAȚIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA

Cod de identificare fiscală a entității non-profit:
11134288

Cont bancar (IBAN):
RO 29 RNCB 0082 0441 6720 0001

SPONSORIZARE
Prin intermediul campaniei, persoanele juridice care își desfășoară activitatea în România sunt rugate să redirecționeze 20% din impozitul pe profit către ASOCIAȚIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA. Toate fondurile vor fi utilizate pentru realizarea obiectivelor Strategiei naționale de standardizare 2014-2020.

Vă mulţumim,

Echipa ASRO