Schimbările climatice, provocări dar și oportunități

Un trilion de dolari! Aceasta este suma pe care o pierd marile companii de pe mapamond din cauza schimbărilor climatice. Latura financiară este doar unul dintre motivele pentru care impactul schimbărilor climatice asupra mediului nu are cum să fie trecut cu vederea.

Vremea extremă, creșterea temperaturilor și a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) pot avea un impact negativ asupra afacerilor, dar totodată ele pot crea și unele oportunități profitabile. De aceea, implementarea unor planuri eficiente de adaptare la schimbările climatice este esențială pentru succesul afacerilor.

Pentru a veni în sprijinul organizațiilor, ISO a elaborat un nou standard internațional cu scopul de a le ajuta în fața impactului pe care îl au schimbările climatice asupra afacerilor.

ISO 14090Adaptarea la schimbările climatice – Principii, cerințe și linii directoare, este primul dintr-o serie de standarde ISO în domeniu care își propune să ajute organizațiile la evaluarea impactului pe care îl au schimbările climatice asupra propriilor afaceri, dar și la punerea în aplicare a unor planuri pentru o adaptare eficientă la acestea. Standardul ajută nu numai la identificarea și gestionarea  riscurilor, dar și la identificare unor posibile oportunități de afaceri.

Standardul oferă un cadru care permite organizațiilor să țină seama în mod corespunzător de adaptarea la schimbările climatice atunci când elaborează și implementează politici, strategii, sau planuri de afaceri.

De asemenea, ISO 14090 ajută organizațiile în identificarea unor oportunități de eficientizare a utilizării resurselor sau a unor noi surse de venit.

Noul standard ISO este util pentru toate tipurile de organizații. Punerea în aplicare a acestuia permite utilizatorilor să contribuie în mod direct la obiectivul Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă în domeniul schimbărilor climatice.

ISO 14090 este standardul general pentru adaptarea la schimbările climatice. Comitetul tehnic ISO care l-a elaborat are în lucru  alte două viitoare standarde care vor oferi îndrumări suplimentare:

ISO 14091Adaptarea la schimbările climatice – Vulnerabilitatea, impactul și evaluarea riscurilor și ISO/TS 14092Adaptarea la schimbările climatice. Activitățile conexe: cerințe și orientarea planificării adaptării pentru organizații, inclusiv pentru administrațiile locale și comunități.

Standardul ISO 14090 poate fi achiziționat de la ASRO, Serviciul Vânzări: e-mail: vanzari@asro.ro.