A apărut SR EN ISO 17025:2018

Cel mai important standard referitor la competența laboratoarelor de încercări și etalonări a fost revizuit luându-se în considerare ultimele noutăți privind mediul de lucru și practicile de lucru din cadrul laboratoarelor.

SR EN ISO/IEC 17025 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări. este referențialul internațional pentru laboratoarele de încercări și etalonări care doresc să demonstreze capacitatea lor de a furniza rezultate de încredere. 

Care sunt beneficiile utilizării standardului SR EN ISO/IEC 17025?

SR EN ISO/IEC 17025 permite laboratoarelor să demonstreze că funcționează competent și generează rezultate valide, promovând astfel încrederea în activitatea lor, atât pe plan național, cât și în întreaga lume.

De asemenea, standardul facilitează cooperarea dintre laboratoare și alte organisme prin acceptarea largă a rezultatelor între diferite țări. Rapoartele de încercări și certificatele pot fi acceptate de la o țară la alta fără a fi nevoie de încercări suplimentare, lucru care, la rândul său, îmbunătățește comerțul internațional.

Pentru cine este util standardul SR EN ISO/IEC 17025?

SR EN ISO/IEC 17025 este util pentru organizațiile care efectuează încercări, eșantionări sau etalonări și doresc rezultate de încredere. Acestea includ toate tipurile de laboratoare, fie că sunt guvernamentale, particulare sau orice alt tip de organizație.

Standardul este, de asemenea, util pentru universități, centre de cercetare, guverne, autorități de reglementare, organisme de inspecție și alte organisme de evaluare a conformității care au nevoie să efectueze încercări, eșantionări sau etalonări.

De ce a fost revizuit standardul SR EN ISO/IEC 17025?

Ultima versiune a SR EN ISO/IEC 17025 a fost publicată în 2005 și, de atunci, condițiile de piață și tehnologia s-au schimbat. De aceea, noua versiune acoperă schimbările tehnice, evoluția vocabularul și progresul tehnicilor IT. De asemenea, ia în considerare și schimbările majore pe care le-a suferit ultima versiune a SR EN ISO 9001.

Care sunt principalele modificări ale SR EN ISO/IEC 17025:2018?

ISO/IEC ia în considerare noile modalități de lucru ale laboratoarelor. Schimbările cele mai importante sunt următoarele:

  • A fost revizuit domeniul de aplicare astfel încât să acopere toate activitățile laboratoarelor, inclusiv încercările, etalonările și eșantionările asociate.
  • A fost adoptată o nouă structură pentru a corela standardul SR EN ISO/IEC 17025 cu alte standarde de evaluare a conformității din seria ISO/IEC 17000.
  • Abordarea pe bază de proces acum este conformă cu noile standarde, de exemplu cu ISO 9001 (managementul calității), ISO 15189 (calitatea laboratoarelor medicale) și seria ISO/IEC 17000 (evaluarea conformității). Acum, accentul se pune pe rezultatele procesului, nu pe descrierea detaliată a sarcinilor și etapelor acestuia.
  • Standardul SR EN ISO/IEC 17025 pune un accent mai puternic pe tehnologia informației. Ca recunoaștere a faptului că manualele tipărite, înregistrările și rapoartele sunt treptat eliminate în favoarea versiunilor electronice, standardul recunoaște utilizarea sistemelor informatice, înregistrările electronice și emiterea de rezultate și rapoarte electronice.
  • A fost adăugată o nouă secțiune care introduce conceptul de gândire pe bază de risc și care descrie aspectele comune cu cele din noua versiune a SR EN ISO 9001:2015, Sisteme de management al calității. Cerințe
  • Terminologia a fost actualizată, fiind corelată cu schimbările de la nivelul Vocabularului internațional de metrologie (VIM) și cu terminologia ISO/IEC, care are un set de termeni și definiții comune pentru toate standardele dedicate evaluării conformității

Cum se face tranziția la noul SR EN ISO/IEC 17025:2018?

Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018 înlocuiește SR EN ISO/CEI 17025:2005 și SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007. Edițiile 2005 și 2018 ale SR EN ISO/IEC 17025 au o perioadă de coexistență până la data de 31 decembrie 2020.

Conform comunicatului comun ILAC-ISO, laboratoarele deja acreditate pe baza SR EN ISO/CEI 17025:2005 vor trebui să facă tranziția procesului lor la noua versiune a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018 într-o perioadă de trei ani de la data publicării noului standard de către ISO, respectiv până în decembrie 2020.

Este important de menționat că, în timpul perioadei de tranziție, ambele ediții ale standardului (din 2005 și 2008) sunt la fel de valabile și aplicabile, iar acreditările trebuie recunoscute în mod egal pe toată perioada, atât de piață, cât și de autorități.

Infografic 17025

Citeste mai multe aici

Cumpără aici