22 aprilie – Ziua Pământului

Sărbătorirea Zilei internaționale a Pământului a început în 1972 și este un eveniment prin care ONU stimulează conștientizarea la nivel mondial a mediului și încurajează atenția și acțiunea politică.

Și standardizarea sprijină obiectivul dezvoltării durabile discutat la primul summit al Pământului.

În esență, implementarea sistemului de management al mediului, prin utilizarea familiei de standarde din seria ISO 14000 oferă un cadru pentru organizațiile mari și mici, de a respecta mediul înconjurător prin:

  • minimizarea efectelor dăunătoare asupra mediului cauzate de activitățile lor
  • obținerea unei îmbunătățiri continue a performanței lor de mediu
  • utilizarea mai eficientă a resurselor.