Simpozion – Proiectarea geotehnica conform Eurocode 7 in Romania

La 13 ani de la intrarea în vigoare a Eurocodurilor structurale în România (2004), 10 ani de la adoptarea Anexei Naţionale pentru Eurocod 7 (2007) şi după 7 ani de la revizuirea normativelor din domeniul Ingineriei Geotehnice, pregătindu-ne pentru ediţia revizuită a EN 1997 (2020), SRGF – Filiala Bucureşti, prin Comitetul Tehnic CT 2 (Subgrupul Eurocode 7) organizează acest simpozion în scopul de:

– a discuta despre problemele întâlnite în practică în aplicarea SR EN 1997-1 şi SR EN 1997-2, precum şi a normativelor tehnice armonizate cu acestea (NP 122 – 126, NP 112)

– a prezenta principalele modificări anunţate de revizuirea SR EN 1997

Se vor discuta aspecte practice de proiectare legate de:

– proiectarea geotehnică a fundaţiilor pe piloţi conform SR EN 1997-1/NB (Anexa Naţională) şi NP123

– verificarea la starea limită tip UPL

– stabilirea valorilor caracteristice ale parametrilor geotehnici

– solicitări seismice pe structuri temporare

– investigarea geotehnică

– combinaţii de încărcări – geotehnicieni vs structurişti

– Anexa Naţională la SR EN 1997-1 şi SR EN 1998-5

Reprezentanţii SRGF în CT 343 al ASRO (Bazele proiectării şi Eurocoduri pentru structuri) şi cei ai României în TC 250/SC 7 al CEN (Eurocodes – Eurocode 7) vor prezenta activităţile curente din grupurile de lucru ale SC7, noutăţile la nivel naţional şi revizuirile propuse ale EN 1997. De asemenea, vor fi prezentate calcule comparative între abordările actuale de calcul şi cele propuse, modificările legate de verificarea la stările limită de tip HYD şi UPL, precum şi aspecte noi legate de modelarea numerică.

Reprezentantul României în TC250/SC8 – Eurocode 8 va prezenta stadiul revizuirii EN 1998 şi principalele modificări aduse.

ASRO, prin secretarul CT 343 va prezenta activităţile trecute, prezente şi viitoare în legătură cu Eurocodurile în România.

Sunt invitaţi şi reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

Simpozionul este cu participare liberă şi se adresează în mod special membrilor SRGF, specialiştilor din UTCB, precum şi altor specialişti interesaţi în domeniul enunţat.

Membrii SRGF au prioritate la ocuparea locurilor!!

Contribuţiile ştiinţifice vor fi publicate în Revista Română de Geotehnică şi Fundaţii – no. 2/2017.