Siguranța, securitatea și bunele practici de producție ale facilităților și operațiunilor legate de canabis

Industria canabisului a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani, odată cu legalizarea sa în numeroase jurisdicții din întreaga lume. Această expansiune rapidă aduce cu sine necesitatea unor standarde riguroase pentru a asigura siguranța, securitatea și calitatea în toate etapele lanțului de producție și aprovizionare, de la cultivare la vânzare.

În acest context, organismul de standardizare canadian, Standards Council of Canada – SCC, a propus înființarea unui nou comitet tehnic ISO care să abordeze aceste aspecte importante.

Importanța siguranței și securității în industria canabisului

Legalizarea canabisului nu înseamnă doar deschiderea de noi piețe, ci și crearea unui cadru sigur și controlat pentru producerea și distribuirea acestui produs sensibil. Siguranța și securitatea facilităților și operațiunilor legate de canabis sunt esențiale pentru a proteja atât lucrătorii, cât și consumatorii. Bunele practici de producție ajută la menținerea standardelor de calitate, prevenirea contaminării și garantarea că produsele finale sunt sigure pentru consum.

Propunerea Nouă: ISO TS/P 319

Recent, SCC a înaintat o propunere pentru înființarea unui nou comitet tehnic ISO care să abordeze siguranța, securitatea și bunele practici de producție ale facilităților și operațiunilor legate de canabis. Această propunere este menită să stabilească standarde globale pentru toate aspectele legate de industria canabisului, de la cultivare la distribuție.

Domeniul de aplicare

Standardizarea propusă pentru acest domeniu acoperă:

 • Siguranța, securitatea și sistemele de calitate pentru facilități și operațiuni legale de canabis;
 • Lanțul de aprovizionare complet, incluzând cultivarea, procesarea, producția, ambalarea, distribuția, transportul și vânzarea cu amănuntul a canabisului și produselor din canabis.

Standardele care vor fi elaborate vor include, dar nu se vor limita la:

 • Terminologie;
 • Metode de testare;
 • Echipamente pentru canabis și operarea acestora;
 • Eliminarea deșeurilor;
 • Calitatea aerului;
 • Bune practici de producție și fabricare;
 • Securitatea facilităților și operațiunilor;
 • Sisteme de management al calității.

Excluderi

Propunerea exclude următoarele aspecte, care sunt deja acoperite de alte comitete tehnice ISO:

 • Echipamente pentru protecția împotriva incendiilor și stingerea acestora (ISO/TC 21)
 • Metode de analiză a produselor alimentare și trasabilitatea din sectorul agroalimentar (ISO/TC 34)
 • Siguranța la incendiu a clădirilor și materialelor (ISO/TC 92)
 • Sisteme de management al calității (ISO/TC 176)
 • Sisteme și monitorizare a managementului mediului (ISO/TC 207)
 • Cosmetice – bune practici de fabricație (ISO/TC 217)
 • Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale (ISO/TC 283)
 • Sisteme de alarmă și securitate electronică (IEC/TC 79)

Importanța acestor standarde

Elaborarea și adoptarea acestor standarde în cadrul noului ISO TS/P 319 va asigura faptul că toate facilitățile și operațiunile legate de canabis operează la cele mai înalte niveluri de siguranță și calitate. Aceste măsuri sunt esențiale pentru protejarea consumatorilor și a angajaților, pentru prevenirea incidentelor și pentru garantarea calității produselor de canabis.

Propunerea de a crea un comitet tehnic ISO dedicat siguranței, securității și bunelor practici de producție în industria canabisului este un pas foarte important către standardizarea și reglementarea acestei industrii în creștere. Acest demers va contribui la asigurarea unui cadru sigur, eficient și de înaltă calitate pentru toate operațiunile legate de canabis, de la cultivare la vânzare.

Votul pentru această propunere se va încheia la data de 14 august 2024. Dacă sunteți interesați de crearea acestui nou comitet tehnic, vă rugăm să contactați ASRO – asro@asro.ro.