Raport anual 2023

Ne face plăcere să anunțăm publicarea Raportului Anual 2023 al Asociației de Standardizare din România. Acest raport detaliază realizările și progresele semnificative înregistrate de ASRO în domeniul standardizării, marcând astfel 25 de ani de excelență și dedicare.

Repere importante

Integrarea Europeană și Internațională

  • Integrare în standardizarea europeană și internațională: ASRO a participat activ la procesul de standardizare europeană și internațională, găzduind la București ședința plenară a IEC/TC 38 – Instrument Transformers în 2023;
  • Adoptare și diseminare a standardelor europene: ASRO a contribuit la modernizarea pieței românești prin adoptarea și implementarea standardelor europene și internaționale.

Realizări financiare și profesionale

  • Creștere semnificativă a veniturilor: Veniturile totale ale ASRO au crescut cu 30.5% față de 2022;
  • Profit notabil: În anul 2023, ASRO a înregistrat profit, demonstrând o gestionare eficientă a resurselor și o adaptare continuă la provocările pieței.

Proiecte Europene și Inovație

  • Proiecte majore: Implicarea în 11 proiecte europene;
  • Inițiative în domeniul inteligenței artificiale: ASRO a inițiat demersuri pentru înființarea unui comitet tehnic național dedicat standardizării în domeniul inteligenței artificiale, aliniindu-se astfel la ambițiile UE de a deveni lider mondial în acest sector.

Performanța Energetică a Clădirilor

  • Standarde pentru eficiența energetică: Elaborarea și implementarea anexelor naționale la standardele privind performanța energetică a clădirilor, în contextul creșterii importanței eficienței energetice și dezvoltării sustenabile.

Colaborări și Evenimente Cheie

  • Parteneriate strategice: Colaborarea cu organizații naționale și internaționale pentru promovarea și implementarea standardelor;
  • Evenimente notabile: Participarea la conferințe și workshop-uri naționale și internaționale, cum ar fi evenimentul anual dedicat hidrogenului, organizat în colaborare cu OMV PETROM.

Publicarea Raportului Anual reprezintă o ocazie de a reflecta asupra realizărilor noastre din ultimul an și de a privi cu încredere spre viitor. Angajamentul nostru față de excelență și adaptare continuă în domeniul standardizării rămâne ferm, iar rezultatele din 2023 subliniază succesul și dedicarea echipei noastre.