Tipuri de măști în lupta cu Coronavirus

În funcție de gradul de protecție oferit, măștile faciale se clasifică după cum urmează:

  1. Semi-măști filtrante

În contextul actual, semi-măștile filtrante se află printre cele mai căutate echipamente de protecție din întreaga lume. Răspândirea rapidă a coronavirusului a impus luarea unor măsuri urgente la nivel global, iar purtarea echipamentelor individuale de protecție a devenit necesară, fiind recomandată sau chiar obligatorie în diverse spații publice.

Semi-măștile filtrante au scopul de a acoperi nasul, gura și bărbia și pot fi realizate integral sau în mare măsură din material filtrant. Acestea pot conține, de asemenea, o piesă în care este montat nedetașabil un filtru sau mai multe filtre principale. Semi-măștile trebuie să asigure o etanșeitate adecvată la nivelul feței purtătorului față de atmosfera înconjurătoare.

SR EN 149+A1:2010 Semi-măști filtrante împotriva particulelor. Cerințe, încercări, marcare vine în sprijinul firmelor producătoare de echipamente de protecție, dar și a celor care și-au schimbat recent liniile de producție pentru realizarea acestui tip de măști.

Standardul specifică cerințele minime pentru semi-măștile filtrante ca aparate de protecție respiratorie împotriva particulelor, cu excepția evacuării și conține încercări de laborator și încercări practice de performanță necesare pentru asigurarea conformității cu cerințele.

Spre exemplu, una dintre specificațiile standardului prezintă examinarea acestui tip de echipament de protecție, raportându-se la cele patru dimensiuni faciale ale utilizatorilor (ca în figura de mai jos).

2. Măști faciale de uz medical


SR EN 14683+AC:2019 specifică proiectarea, construcția, cerințele de performanță și metodele de testare pentru măștile de față medicale destinate să limiteze transmiterea agenților infecțioși de la personal la pacienți în timpul procedurilor chirurgicale și a altor proceduri medicale cu cerințe similare. O mască medicală de protecție, cu o barieră microbiană adecvată, poate fi de asemenea eficientă în reducerea emisiilor de agenți infecțioși din nas și gură a unui purtător asimptomatic sau a unui pacient cu simptome clinice.

Cele două standarde fac parte din seria de standarde pusă la dispoziția celor interesați din domeniul echipamentelor de protecție și a dispozitivelor medicale pentru a sprijini eforturile naționale, europene și internaționale de a face față crizei COVID-19.

Ambele standarde au fost adoptate la nivel național, iar versiunile în limba română pot fi achiziționate din magazinul online.

3. Acoperitoare faciale

Comitetul European de Standardizare (CEN), la solicitarea Comisiei Europene, a elaborat un acord de lucru (CWA) cu privire la acoperitoare faciale utilizate în comunitate.

Un nou document de standardizare europeană – SR CWA 17553:2020 – Acoperitoare facială de utilizat în colectivitate Ghid pentru cerințe minime, metode de încercare și utilizare a fost adoptat la nivel național.

Acesta oferă cerințele minime pentru proiectarea, producția și evaluarea performanțelor măștilor pentru protecție personală destinate publicului larg, de unică folosință sau reutilizabile.

Documentul de standardizare este disponibil în mod gratuit și poate fi descărcat aici în limba engleză.

Versiunea în limba română poate fi achiziționată din magazinul online ASRO.

În majoritatea țărilor europene, acoperitoarele faciale de utilizat în comunitate nu intră sub incidența Regulamentului UE privind echipamentele individuale de protecție și nici sub incidența reglementărilor privind dispozitivele medicale. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană a identificat nevoia urgentă de armonizare a legislației privind nivelul de siguranță pentru fabricarea acestora.