Securitatea recipientelor sub presiune crește dacă oțelul utilizat respectă standardele

Standardul SR EN 10207:2018, Oțeluri pentru recipiente simple sub presiune. Condiții tehnice de livrare pentru table, benzi și bare specifică cerințele tehnice de livrare pentru table, benzi și bare din oțel în conformitate cu specificațiile pentru componentele sub presiune din recipiente simple sub presiune, așa cum sunt definite în directiva 2014/29/UE și cum sunt standardizate în seria de standarde SR EN 286-1, SR EN 286-2  și SR EN 286-3 referitoare la recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conțină aer sau azot.

Standardul cuprinde informațiile minime pe care cumpărătorul trebuie să le furnizeze la momentul cererii de ofertă și al comenzii, cum ar fi: cantitatea, forma și dimensiunile nominale ale produsului, calitatea suprafeței, standardul european care specifică toleranțele la dimensiuni, formă și masă, notarea mărcii de oțel, documentul de inspecție, temperaturi de utilizare etc.

În general, procedeul de elaborare a oțelului în conformitate cu SR EN 10207 este lăsat la alegerea producătorului, dar este posibil ca la momentul cererii de ofertă și al comenzii să se stabilească un procedeu special.

Standardul cuprinde cerințe privind compoziția chimică, caracteristicile mecanice, starea suprafeței, absența defectelor interne, dimensiuni și toleranțe la dimensiuni și modul de calculare a masei.

De asemenea, sunt precizate tipurile de inspecție, documentele de inspecție și încercările specifice care se efectuează în funcție de tipul de inspecție și sunt detaliate prevederile privind prelevarea și pregătirea probelor și epruvetelor, metodele de încercare (pentru analiza chimică, tracțiunea la temperatura ambiantă și la temperatură ridicată, la încovoiere prin șoc, examinarea vizuală și cu ultrasunete).

Standardul mai cuprinde și trei anexe informative:

Anexa A  –  Definiția pentru „recipient simplu sub presiune”

Anexa B  –  Modificări în raport cu versiunea precedentă EN 10207:2005

Anexa ZA – Relația dintre acest document și cerințele esențiale ale Directivei pentru recipiente sub presiune simple 2014/29/UE