Securitatea cibernetică și încrederea în noile tehnologii

Tranziția de la societatea industrială la cea informațională a produs transformări majore, tehnologia comunicațiilor pătrunzând în toate aspectele vieții economice, sociale și culturale actuale.

Accesul la informații prin intermediul unei rețele vine cu avantaje deosebite pentru toți utilizatorii acestora și facilitează comunicarea, productivitatea, sprijină progresul societății și calitatea vieții.

În ultimii ani, însă, s-au raportat tot mai multe cazuri de atacuri informatice care au vizat proprietatea intelectuală, datele privind viața privată și reputația unei companii sau afaceri, iar securitatea informațiilor a reprezentat un instrument esențial pentru protejarea acestora față de potențialele amenințări și vulnerabilități și pentru asigurarea continuității activității și reducerii riscului organizațional.

Astfel, securitatea cibernetică a devenit preocuparea principală a multor companii, instituții publice și private, IMM-uri, administrații publice și universități, creând o piață de nișă foarte puternică datorită importanței acesteia în menținerea datelor în siguranță.

Comunitatea de standardizare joacă un rol esențial în acest domeniu. Standardele pentru securitatea cibernetică și protecția datelor se află în curs de elaborare, atât la nivel internațional, cât și la nivel european, pentru a aborda riscurile generate de atacurile cibernetice și pentru a contribui la asigurarea unor niveluri ridicate de protecție.

Comitetul tehnic comun de la nivel european, CEN/CENELEC JTC 13 Securitate cibernetică și protecția datelor a lansat recent o serie de standarde europene, pe care o puteți accesa aici, ce oferă o gamă de criterii și orientări pentru evaluarea nivelului de securitate al sistemelor IT, modulelor criptografice și al confidențialității.

În România, domeniul securității cibernetice are o importanță majoră în scopul securității naționale, facilității cooperării și schimbului eficient de informații între autorități, dar și în privința combaterii utilizării Tehnologiei Informației și Comunicațiilor în scopuri teroriste sau criminale.

ASRO/CT 208Tehnici de securitate în informatică este comitetul tehnic al ASRO axat pe protecția internetului, comunicațiilor și companiilor care depind de acestea.

Pentru achiziționarea standardelor lansate la nivel european, luați legătura cu Departamentul Vânzări al ASRO (vanzari@asro.ro).

Accesați magazinul nostru online pentru standardele privind tehnologia informației adoptate la nivel național.

Pentru mai multe informații privind activitatea de standardizare de la nivel național și implicarea în standardizare accesați rubrica Implicare/Implicare în standardizare/Deveniți membru CT sau luați legătura cu dl. Colgiu Adrian, Expert Standardizare CT 208 (colgiu.adrian@asro.ro).