Sănătatea pacienților depinde de analize corect făcute

A fost publicată versiunea română a standardului SR EN ISO 22870:2017, Analize la locul de îngrijire al pacientului (POCT). Cerințe referitoare la calitate și competență

Investigațiile tradiționale ale fluidelor corpului pacientului, excrețiile și țesuturile sunt în general efectuate într-un mediu controlat și reglementat al unui laborator medical recunoscut. Introducerea sistemelor de management al calității și acreditarea acestor laboratoare prezintă un interes din ce în ce mai mare.

Dar, dezvoltarea tehnologiei a condus la dispozitive medicale de diagnostic in vitro (DIV) compacte și ușor de utilizat care permit efectuarea unor analize și la locul de îngrijire a pacientului.

Analizele la locul de îngrijire sau în apropierea pacientului reprezintă un beneficiu atât pentru pacient, cât și pentru structurile de îngrijire a sănătății, dar ele pot induce diferite riscuri.

Riscurile pentru pacient și pentru structurile de sănătate pot fi gestionate printr-un sistem de management al calității bine conceput, complet implementat care facilitează:

— evaluarea instrumentelor și sistemelor POCT noi sau alternative;

— evaluarea și aprobarea propunerilor și protocoalelor utilizatorilor finali;

— achiziția, instalarea și mentenanța echipamentului;

— mentenanța consumabilelor și reactivilor;

— formarea, certificarea (atestarea) și recertificarea (reatestarea) operatorilor sistemului POCT;

— controlul calității și asigurarea calității.

Organismele care recunosc competența unei structuri POCT pot utiliza acest document ca bază pentru activitățile lor. Dacă o structură de îngrijire a sănătății dorește acreditarea activităților sale în totalitate sau parțial, se recomandă  să aleagă un organism de acreditare care operează într-un mod care ia în considerare cerințele particulare ale POCT.

Acest document furnizează cerințe specifice aplicabile analizelor la locul de îngrijire a pacientului și este destinat a fi folosit împreună cu ISO 15189. Cerințele acestui document se aplică în cazul în care POCT se efectuează într-un spital, într-o clinică și de către o organizație de îngrijire a sănătății care acordă îngrijire în ambulatoriu. Acest document poate fi aplicat pentru măsurări transcutanate, analize ale aerului expirat și pentru monitorizarea in vivo a parametrilor fiziologici.

Acest standard poate fi achiziționat de la ASRO, Serviciul Vânzări: email: vanzari@asro.ro