Dezvoltarea sustenabilă și reziliența orașelor

Raportul tehnic internațional SR ISO/TR 37121:2018, Dezvoltare sustenabilă a comunităților – Inventar al ghidurilor și abordărilor existente  privind dezvoltarea sustenabilă și reziliența în orașe,  se concentrează asupra capacității unui oraș, sistem, a unei comunități sau administrații locale de a rezista, de a absorbi, de a se adapta și de a se reface după efectele unui eveniment dezastruos, în timp util și eficient, inclusiv prin conservarea și refacerea structurilor și funcțiilor sale esențiale.

Acest document este destinat să ofere orașelor, cercetătorilor, experților, organizațiilor internaționale, liderilor industriei și altor părți interesate, un inventar al ghidurilor și abordărilor existente privind dezvoltarea sustenabilă și reziliența în cadrul orașelor. Documentele examinate în acest raport tehnic au fost furnizate și selectate de experți ai comitetului tehnic CEN/TC 268 din 20 de țări.

Ghidurile și abordările din acest document au fost selectate pe baza contribuției lor sociale, economice și de mediu, pentru construirea unor orașe mai sustenabile și mai reziliente.

Incertitudinea, presiunile și evenimentele extreme (cauzate de schimbările climatice, catastrofele naturale, insecuritatea alimentară, a asigurării apei potabile și cea energetică, bolile, fluctuațiile economice, terorismul și tulburările sociale) determină amenințări și provocări la funcționarea acestor sisteme și la bunăstarea cetățenilor. Capacitatea orașelor de a se pregăti pentru a răspunde și a se recupera în urma acestor amenințări și provocări, cu daune minime asupra siguranței și sănătății publice, economiei și securității, este definită ca reziliență.

Acest standard poate fi achiziționat de la ASRO, Serviciul Vânzări: email: vanzari@asro.ro