Protejarea suprafețelor metalice prin pulverizare termică

Procedeele de pulverizare termică sunt utilizate extensiv pentru a produce acoperiri ale produselor industriale și ale celor utilizate pe șantierele de construcții cu scopul de a asigura protecția preventivă a suprafețelor.

ASRO a publicat standardele SR EN 17001:2019, SR EN 17002:2019 și SR EN 13507:2019 referitoare la specificația acoperirii, la specificația procedurii de pulverizare termică și la pretratamentul suprafețelor ce urmează a fi acoperite.

SR EN 17001:2019 – Pulverizare termică. Componente cu acoperiri prin pulverizare termică. Specificația acoperirii

Acest standard european definește cerințele care trebuie stabilite în specificația acoperirii pentru o acoperire prin pulverizare termică. El se aplică la componente și piese de lucru din materiale metalice sau nemetalice care trebuie să fie acoperite, parțial sau total, prin pulverizare termică. Acoperirea poate fi din metale, metalo-ceramice, ceramice din oxizi sau materiale plastice.

Cerințele suplimentare pentru producătorul acoperirii, care nu sunt specifice acoperirii, trebuie să fie incluse prin definirea condițiilor tehnice de livrare în conformitate cu SR EN ISO 12670:2016 -Pulverizare termică. Componente cu acoperiri prin pulverizare termică. Condiții tehnice de livrare.

Cerințele definite în acest standard trebuie să fie îndeplinite de o specificație a procedurii de pulverizare asociate unei componente (TSPS), elaborată de producătorul acoperirii. Specificația procedurii de pulverizare termică trebuie să fie documentată și asociată componentei pentru a se asigura trasabilitatea.

Dacă cerințele specifice acoperirii nu pot fi specificate de către client, acestea trebuie să fie convenite cu contractantul pe baza cerințelor pentru acoperirea pulverizată – de exemplu, împotriva uzurii de contact la temperaturi ridicate – și pe baza experienței anterioare a contractantului.

SR EN 17002:2019 – Pulverizare termică. Componente cu acoperiri prin pulverizare termică. Specificația procedurii de pulverizare termică

Specificația procedurii de pulverizare termică (TSPS) este un document de asigurare a calității având o importanță critică în fluxul de producție atunci când se produce o acoperire prin pulverizare termică.

Acest standard definește cerințele minime pe care trebuie să le respecte conținutul unei specificații a procedurii de pulverizare termică. Atunci când se utilizează specificația procedurii de pulverizare termică, cerințele specificației acoperirii trebuie să fie deja îndeplinite. Pentru a se asigura trasabilitatea, specificația procedurii de pulverizare termică trebuie să fie documentată și asociată unei componente.

Pulverizarea termică este unul dintre procesele speciale în care calitatea acoperirii nu poate fi determinată fără ambiguitate prin încercări care nu distrug componenta. De aceea, se recomandă să fie monitorizate condițiile și procedeul în vederea utilizării adecvate acoperirilor prin pulverizare termică și a evitării problemelor majore de calitate și de cost în producție și funcționare.

Se recomandă ca producătorul acoperirii să aibă un sistem de asigurare a calității funcțional, precum și, în general, un sistem de management al calității (de exemplu, în conformitate cu EN ISO 9001).

Și se mai recomandă ca specificațiile procedurilor de pulverizare termică să fie documentate, așa cum se cere în seria de standarde:

  • SR EN ISO 14922-1:2004 – Pulverizare termică Condiții de calitate pentru structurile obținute prin pulverizare termică. Partea 1: Ghid pentru selecție și utilizare
  • SR EN ISO 14922-2:2004 – Pulverizare termică. Condiții de calitate pentru structurile obținute prin pulverizare termică. Partea 2: Cerințe de calitate complete
  • SR EN ISO 14922-3:2004 – Pulverizare termică. Condiții de calitate pentru structurile obținute prin pulverizare termică. Partea 3: Cerințe de calitate standard
  • SR EN ISO 14922-4:2004 – Pulverizare termică. Condiții de calitate pentru structurile obținute prin pulverizare termică. Partea 4: Cerințe de calitate elementare

SR EN 13507:2019 – Pulverizare termică. Pretratamentul suprafețelor pieselor și componentelor metalice pentru pulverizare termică

Acest document specifică operațiile asociate pregătirii suprafeței pentru pulverizare termică. Principiile importante indicate în acest standard european trebuie să fie luate în considerare atunci când suprafețele pieselor metalice trebuie pregătite pentru pulverizare termică. Acest document se aplică pentru producerea de piese noi, precum și pentru repararea de piese uzate.

Standardele se pot achiziționa de la ASRO, Departamentul Vânzări, e-mail: vanzari@asro.ro.