Produse pentru hrana animalelor

Medici, cercetători, microbiologi sau chiar nutriționiști veterinari s-au preocupat de-a lungul timpului de nevoile animalelor, propunând, atunci când a fost vorba despre alimentația acestora, diverse rețete care să le asigure o hrană sigură și potrivită speciei și vârstei.

Având ca principal scop asigurarea componentelor nutritive de bază pentru creșterea sănătoasă și cum cerințele nutritive ale hranei pentru animale sunt diferite de cele pentru oameni, organismele de standardizare au luat în vedere crearea unor standarde specifice pentru furaje.

Standardul SR EN 17299:2019, Produse pentru hrana animalelor. Metode de eșantionare și analize care vizează aditivii pentru furaje, specifică o metodă de înaltă performanță pentru determinarea celor unsprezece coccidiostatice autorizate și a celor cinci coccidiostatice neînregistrate din furajele combinate și materiile prime furajere de origine vegetală.

Aditivii furajeri, denumiți și suplimente nutriționale pentru animale, sunt încorporați în furajul combinat pe care urmează să îl consume animalele.

În prezent, există mai multe tipuri de aditivi, precum cei tehnologici, senzoriali, nutriționali, zootehnici sau cei de tipul coccidiostatice și histomonostatice care, adăugați în hrana animalelor sporesc rezultatele și ajută creșterea mai accelerată a acestora.

Aditivii de tipul coccidiostaticelor la care se face referire în SR EN 17299:2019, sunt folosiți pentru a controla sănătatea intestinală a animalelor pentru a combate organismele parazite. Ele nu sunt clasificate ca fiind antibiotice.

Acest document a fost pe deplin validat numai pentru hrana combinată specifică păsărilor de curte, bovinelor și porcinelor.

Pentru achiziționarea acestui standard, accesați magazinul online al ASRO sau luați legătura cu departamentul de vânzări al ASRO, vanzari@asro.ro.