O nouă ediție a standardului pentru siguranța alimentară

Menținerea siguranței alimentelor din momentul producției și până în momentul consumării acestora prin asigurarea practicilor de igienă și a trasabilității la fiecare pas al lanțului de aprovizionare, sunt sarcini esențiale pentru toți operatorii din industria alimentară.

Standardul ISO 22000:2018, adoptat ca standard român SR EN ISO 22000:2019, Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar, stabilește cerințele pentru un sistem de management al siguranței alimentelor.

Acest standard definește pașii pe care o organizație trebuie să îi urmeze pentru a-și demonstra capacitatea de a controla pericolele legate de siguranța alimentară și de a se asigura că alimentele sunt sigure pentru consum.

SR EN ISO 22000 permite organizațiilor să pună în aplicare un sistem de management al siguranței alimentelor, care să le ajute să-și îmbunătățească performanța generală în ceea ce privește siguranța alimentară.

Utilizarea acestui standard poate aduce beneficii, cum sunt:

 • Abilitatea de a furniza către următoarea verigă a lanțului alimentar produse și servicii sigure și care îndeplinesc cerințele de reglementare; aceasta aduce după sine creșterea încrederii clienților și a altor părți interesate și diminuarea pierderilor generate de problemele de siguranță alimentară;
 • Îmbunătățirea gestionării riscurilor de siguranță alimentară care pot apărea în procesele alimentare;
 • Asigurarea unui control adecvat în toate etapele lanțului de aprovizionare cu alimente pentru a preveni introducerea pericolelor legate de siguranța alimentară;
 • Comunicarea eficientă cu clienții și celelalte părți interesate de-a lungul lanțului alimentar.

Standardul se aplică oricărei organizații din lanțul alimentar: de la producătorii de furaje și producătorii primari, până la producătorii de alimente, procesatorii, operatorii de transport și depozitare, de la magazinele de vânzare cu amănuntul, până la restaurante sau chioșcuri stradale. Nu sunt excluse nici organizațiile producătoare de hrană pentru animale, culegătorii de plante sălbatice, vânătorii, pescarii, fermierii, producătorii de ingrediente, și organizațiile care furnizează servicii alimentare, servicii de catering, servicii de curățenie și dezinfectare, servicii de transport, depozitare și distribuție, furnizorii de echipamente, de produse de curățenie și de dezinfectare, de materiale de ambalare și alte materiale care intră în contact cu alimentele.

Standardul include conceptul de abordare pe bază de proces (cu ciclul PDCA) care permite organizației să-și planifice procesele și interacțiunile lor, să se asigure că procesele sale sunt gestionate corect și au alocate resurse adecvate și că oportunitățile de îmbunătățire sunt determinate și se acționează în consecință.

De asemenea, noul concept privind gândirea pe bază de risc permite organizației să determine factorii care ar putea cauza abaterea proceselor și a sistemului de management al siguranței alimentelor de la rezultatele planificate și să pună în practică controale pentru a preveni sau minimiza efectele negative.

Suplimentar, acest document se bazează pe principiile care sunt comune standardelor ISO privind sistemele de management și anume: orientarea către client, leadership-ul, angajamentul personalului, abordarea pe bază de proces, îmbunătățirea, luarea deciziilor pe bază de dovezi, managementul relațiilor.

Standardul cuprinde cerințele specifice unui sistem de management al siguranței alimentelor (SMSA), pentru a permite oricărei organizații care este direct sau indirect implicată în lanțul alimentar:

 1. să planifice, să implementeze, să opereze, să mențină și să actualizeze un SMSA care furnizează produse și servicii care sunt sigure, în conformitate cu utilizarea preconizată a acestora;
 2. să demonstreze conformitatea cu cerințele legale și de reglementare aplicabile, privind siguranța alimentelor,
 3. să evalueze și să estimeze cerințele convenite de comun acord cu clienții în privința siguranței alimentelor și să demonstreze conformitatea cu acestea;
 4. să comunice eficace părților interesate relevante din lanțul alimentar problemele privind siguranța alimentelor;
 5. să se asigure că organizația se conformează politicii sale declarate de siguranță a alimentelor;
 6. să demonstreze conformitatea părților interesate relevante;
 7. să urmărească certificarea sau înregistrarea unui SMSA propriu de către o organizație externă, sau să facă o autoevaluare sau autodeclarare a conformității cu acest document.

Toate cerințele acestui document sunt generice și sunt destinate să fie aplicabile tuturor organizațiilor din lanțul alimentar, indiferent de mărime și complexitate.

Standardul se poate achiziționa de la ASRO, Departamentul Vânzări, e-mail: vanzari@asro.ro.