ASRO participă la proiectul Twinning ,,Consolidarea capacității organismului de standardizare din Ucraina”

România, prin ASRO, participă alături de organismele de standardizare din Austria, Germania și Spania la proiectul de Twinning „Consolidarea capacității Organismului Național de Standardizare din Ucraina”, ce are ca scop oferirea suportului Uniunii Europene pentru consolidarea capacității organismului de standardizare din Ucraina.

Proiectul are următoarele componente și obiective: armonizarea legislativă cu acquis-ul comunitar, organizarea funcțională a activităților instituției, eficientizarea modalității de lucru din comitetele tehnice, îmbunătățirea proceselor de standardizare; configurarea sistemului de traducere automată a standardelor; elaborarea unei strategii de comunicare.

Conferința de lansare a proiectului a avut loc pe data de 21 februarie, la sediul Agenției Naționale a Ucrainei privind Serviciul Public, la Kiev.

La conferința de lansare au participat reprezentanți ai Ambasadelor celor patru țări, reprezentanți ai organismului de standardizare din Ucraina – beneficiarii proiectului, membrii consorțiului participant la proiect.

Acest eveniment a marcat începutul unor discuții semnificative care ar trebui să conducă Ucraina către îndeplinirea obligațiilor privind punerea în aplicare a legislației privind eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului, precum și către creșterea economică și dezvoltarea inovațiilor.