Materiale din metal, lemn, plastic și beton – lanțuri valorice pentru economia circulară

Tranziția la o economie circulară oferă o oportunitate unică de a genera avantaje inovatoare, durabile, eficiente din punctul de vedere al resurselor și competitive pentru întreprinderile și consumatorii europeni.

Economia circulară va ajuta Europa să își atingă obiectivele energetice și climatice care au fost convenite de statele membre pentru ca aceasta să rămână lider al economiei verzi.

Acest obiectiv poate fi atins în mod ideal prin închiderea buclelor de resurse și menținerea valorii și calității materialelor pe tot parcursul ciclului.

Membrii CEN și CENELEC, împreună cu partenerii lor din industrie, organizează un workshop de o zi – se vor aborda provocările legate de circularitatea utilizării materialelor în fiecare fază a lanțului valoric și se va urmări identificarea lacunelor existente în standardizare.

Workshopul va avea loc marți, 29 octombrie la Bruxelles. Participarea este gratuită, dar înregistrarea online este obligatorie.

Public țintă:

  • Industria betonului;
  • Industria metalelor;
  • Industria plastică;
  • Industria lemnului;
  • Factorii de decizie politică;
  • Reprezentanții consumatorilor;
  • Institutele de cercetare;
  • Comunitatea de standardizare;
  • ONG-urile.

Pagina evenimentului