MatCHMaker: Inovație în caracterizarea și modelarea materialelor la nivel european

În lumea modernă, progresul tehnologic și inovarea în domeniul materialelor sunt esențiale pentru dezvoltarea durabilă și competitivitatea economică. În acest context, proiectul MatCHMaker, finanțat de Uniunea Europeană prin programul HORIZON – Research and Innovations Actions (RIA), număr contract 101091687, reprezintă o inițiativă majoră.

Prin abordarea sa unică care combină metodele tradiționale bazate pe fizică cu cele noi, orientate pe date, MatCHMaker își propune să revoluționeze domeniul caracterizării și modelării materialelor. Acest proiect nu doar că răspunde nevoilor actuale ale industriei europene, dar și pavează calea pentru inovații viitoare în concordanță cu principiile sustenabilității și eficienței.

Rolul ASRO și contextul proiectului

ASRO, organismul național de standardizare din România, joacă un rol crucial în cadrul proiectului MatCHMaker. Prin participarea activă la acest consorțiu format din 12 parteneri din diverse țări europene, ASRO nu doar că reprezintă interesele României în acest domeniu vital, dar contribuie semnificativ la stabilirea de noi standarde și metodologii în caracterizarea și modelarea materialelor. Participarea ASRO la prima întâlnire a consorțiului, desfășurată în Spania, la finalul lunii noiembrie, evidențiază angajamentul său față de colaborare și schimbul de cunoștințe la nivel european.

Această implicare a ASRO reflectă o recunoaștere a expertizei și a capacității de inovare a specialiștilor români în domeniul standardizării. Contribuția ASRO nu se limitează doar la participarea la întâlniri și conferințe, ci se extinde în activități de cercetare, dezvoltare de metodologii noi și aplicarea acestora în contextul industriei europene. Prin acest proiect, ASRO își consolidează poziția ca un jucător cheie în promovarea standardelor de înaltă calitate și în susținerea inovației în domeniul materialelor la nivel european.

Obiective și Metodologie

Principalul obiectiv al MatCHMaker este de a sprijini industria europeană prin furnizarea unor metode avansate de caracterizare și modelare computațională. Proiectul răspunde nevoilor industriilor critice precum construcțiile, energia și transporturile, concentrându-se pe materiale multifazice și multiscale. Prin abordarea integrată care combină caracterizarea și modelarea, proiectul vizează stabilirea unei corelații eficiente între procesul de fabricație, microstructura și proprietățile macroscopice ale materialelor avansate.

Implicațiile și Beneficiile

MatCHMaker promite să aducă beneficii semnificative industriei prin reducerea costurilor, timpului și riscurilor asociate dezvoltării de materiale noi. Acesta contribuie astfel la realizarea unei economii durabile și cu emisii reduse de carbon, în conformitate cu obiectivele Pactului Verde European. De asemenea, proiectul urmărește să reducă decalajul dintre caracterizarea avansată a materialelor, metodele de modelare și evaluarea rapidă la nivel industrial.

Sectoare Industriale Vizate

Proiectul acordă o atenție specială a trei sectoare industriale majore:

  • Construcții – Focalizare pe ciment.
  • Energie – Accent pe celulele cu combustibil cu oxizi solizi și celulele de electroliză cu oxid solid (SOFC/SOEC).
  • Mobilitate – Concentrare pe celulele cu combustibil cu membrană cu schimb de protoni (PEMFC).

Resurse suplimentare și contact

Pentru mai multe informații, se pot accesa resursele disponibile pe site-ul oficial al proiectului aici. De asemenea, pentru detalii suplimentare legate de implicarea ASRO în cadrul acestui proiect inovator, poate fi contactată dna. Mădălina Simion, Expert principal standardizare (madalina.simion@asro.ro).