Algele, o sursă nutritivă sustenabilă și inovatoare

Introducere

În contextul actual al schimbărilor climatice și al nevoii crescânde de resurse alimentare sustenabile, algele câștigă teren ca o sursă promițătoare de hrană, nutrienți și energie. Aceste organisme acvatice, prezente atât în medii marine, cât și în ape dulci, au fost utilizate de secole în diverse culturi pentru proprietățile lor nutritive și medicinale. Cercetări și tehnologii recente, adaptate și reinterpretate în raport cu cunoștințele milenare despre utilizarea algelor și altor produse acvatice au deschis noi perspective pentru utilizarea algelor în ideea transformării acestora într-un element cheie în industria alimentară și a acvaculturii.

De ce Algele?

Algele sunt recunoscute pentru conținutul lor bogat în proteine, vitamine, minerale și acizi grași esențiali. Acestea sunt o sursă excelentă de iod și antioxidanți și conțin compuși bioactivi benefici pentru sănătatea umană. În plus, algele contribuie la combaterea schimbărilor climatice prin absorbția eficientă a dioxidului de carbon, jucând un rol semnificativ în ciclurile biogeochimice ale Pământului.

Sustenabilitatea

Spre deosebire de culturile terestre, algele nu necesită sol fertil, cantități mari de apă dulce sau pesticide pentru a crește. Astfel, ele reprezintă o alternativă sustenabilă pentru producția de hrană, având un impact ecologic redus. Producția de alge poate fi integrată în sistemele de acvacultură, contribuind la crearea unor ecosisteme acvatice mai echilibrate și la reducerea poluării.

Provocări și Inovații

Cu toate acestea, cultivarea algelor se confruntă cu provocări tehnologice și economice. Eficiența tehnologică a sistemelor existente este încă limitată, iar diversificarea speciilor cultivate este necesară pentru a maximiza beneficiile. Inovațiile în domeniul biotehnologiei și ingineriei proceselor sunt esențiale pentru optimizarea producției de alge și pentru exploatarea întregului lor potențial.

Proiectul NOVAFOODIES: O abordare inovatoare în utilizarea algelor

În acest peisaj, proiectul NOVAFOODIES, în care ASRO participă alături de alți 27 de parteneri, reprezintă un exemplu remarcabil de inovație și sustenabilitate. Finanțat de Uniunea Europeană, proiectul își propune să creeze sisteme inovatoare de producție a alimentelor funcționale, bazate pe materii prime marine și de apă dulce, inclusiv alge.

Obiectivele NOVAFOODIES

  • Demonstrarea proceselor de producție piscicole, de micro și macroalge eficiente din punct de vedere al costurilor și al sustenabilității care vor beneficia de serviciile ecosistemice naturale – 10 studii de caz;
  • Dezvoltarea de metodologii inovatoare asistate de microunde pentru uscarea algelor – acest punct se axează pe cercetarea și dezvoltarea de tehnici avansate de uscare a algelor, folosind tehnologia cu microunde, pentru a îmbunătăți eficiența și a reduce costurile procesului;
  • Demonstrarea conceptelor de biorafinare pentru producția de compuși din pește și alge – proiectul intenționează să exploreze și să demonstreze posibilitățile de biorafinare, un proces prin care peștele și algele sunt transformate în diverse compuși valoroși, maximizând astfel utilizarea resurselor;
  • Dezvoltarea unor prototipuri alimentare noi – crearea de noi prototipuri alimentare care să încorporeze inovațiile și descoperirile proiectului, oferind consumatorilor opțiuni alimentare noi și mai sustenabile;
  • Valorizarea capturilor accidentale de alge din pescuit pentru dezvoltarea de noi produse – acest obiectiv se concentrează pe utilizarea capturilor accidentale din pescuit, care altfel ar fi fost irosite, pentru a crea noi produse alimentare inovatoare;
  • Dezvoltarea de materiale de ambalare noi bazate pe macroalge – inovarea în domeniul ambalajelor prin dezvoltarea de materiale noi care să utilizeze macroalgele ca materie primă, contribuind astfel la reducerea impactului ecologic al ambalajelor tradiționale;
  • Valorizarea algelor de pe plaje în biomasa de nevertebrate pentru furajele acvatice – transformarea algelor adunate de pe plaje într-o sursă de biomasa pentru furajele acvatice, o abordare inovatoare care sprijină sustenabilitatea în acvacultură;
  • Elaborarea unor cursuri de formare pentru incluziune și creșterea numărului de locuri de muncă în economia albastră[1] – Un aspect important al proiectului este elaborarea și oferirea de cursuri de formare pentru a sprijini creșterea incluziunii și a oportunităților de angajare în sectorul economiei albastre;
  • Crearea unei platforme de piață și dezvoltarea unei aplicații pentru telefoanele mobile destinate utilizatorilor finali – Finalizarea proiectului include dezvoltarea unei platforme de piață și a unei aplicații mobile care să faciliteze accesul utilizatorilor finali la produsele și serviciile dezvoltate în cadrul proiectului NOVAFOODIES;
  • Analizarea standardelor Europene și internaționale existente și propuneri de îmbunătățire a acestora, după caz, și propuneri de noi standarde sau documente de standardizare. 

Inovație și Sustenabilitate

Un punct central al proiectului este dezvoltarea de produse alimentare funcționale și furaje acvatice inovatoare pentru consumul uman, care să intre pe piață în mod competitiv și să câștige încrederea consumatorilor prin calitate, trasabilitate și transparență. NOVAFOODIES se concentrează, de asemenea, pe soluții digitale pentru minimizarea pierderii de biomasă și îmbunătățirea duratei de viață a produselor.

Impactul asupra Consumatorilor și Mediului

Proiectul NOVAFOODIES nu doar că îmbunătățește lanțul valoric al fructelor de mare, algelor și altor produse piscicole, dar contribuie și la un nivel mai mare de sustenabilitate ecologică și trasabilitatea produselor, generând o mai mare încredere din partea consumatorilor. Prin abordarea sa inovatoare, NOVAFOODIES arată că algele pot juca un rol crucial în viitorul alimentației sustenabile.

În luna octombrie 2023, proiectul NOVAFOODIES a marcat un moment semnificativ prin organizarea întâlnirii consorțiului , în luna a șasea a proiectuluiîn Genova, Italia. Evenimentul a reunit participanți din diferite părți ale lumii, subliniind caracterul internațional și interdisciplinar al proiectului. Această întâlnire a fost esențială pentru a evalua progresul proiectului și pentru a discuta strategiile viitoare. Găzduit de Universitatea din Genova la Muzeul Maritim Galata, evenimentul a oferit o oportunitate valoroasă pentru parteneri de a se întâlni față în față, consolidând astfel colaborarea și comunicarea dintre diferitele entități implicate.

Discuțiile s-au concentrat pe evaluarea activităților curente și planificarea celor viitoare, cu o atenție deosebită acordată sistemelor de monitorizare pentru trasabilitate și dezvoltarea profitabilă a Aquaculturei Multitrofice Integrate (IMTA). Seminariile și atelierele au acoperit subiecte esențiale, precum proprietatea intelectuală și integrarea abordării de gen, demonstrând angajamentul proiectului pentru inovație și incluziune. Aceste sesiuni interactive au facilitat un schimb profund de idei și experiențe, punând bazele pentru etapele următoare ale proiectului​

Concluzie

Algele, cu potențialul lor nutritiv și sustenabil, alături de proiecte inovatoare ca NOVAFOODIES, deschid noi orizonturi în domeniul alimentar și acvaculturii. Aceste inițiative nu numai că aduc beneficii imediate prin produse alimentare funcționale, dar contribuie și la o viziune pe termen lung a unui sistem alimentar mai responsabil și mai respectuos față de mediul înconjurător.

ASRO, organismul național de standardizare din România, membru al organismelor europene și internaționale de standardizare, își aduce permanent contribuția la standardizarea națională, dar și cea internațională, inclusiv prin participarea la proiecte de cercetare și inovare la nivel național și european. În proiectul NOVAFOODIES, ASRO dorește să contribuie la dezvoltarea de standarde europene în domeniul produselor alimentare din alge și alte produse marine.


[1] Economia albastră se referă la utilizarea durabilă a resurselor oceanice pentru creșterea economică, îmbunătățirea mijloacelor de trai și a locurilor de muncă, menținând în același timp sănătatea ecosistemelor oceanice. Termenul „albastru” se referă la oceane și mări, subliniind importanța acestora în economie și societate.