Implicarea CEN-CENELEC în inițiativele Uniunii Europene

Rolul standardelor în dinamizarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Africa

Programul african pentru competitivitate comercială și acces pe piață (AfTCMA – Acordului african continental de liber-schimb) este o inițiativă de colaborare stabilită în parteneriat între Uniunea Europeană – și statele sale membre- și Uniunea Africană – și cinci dintre comunitățile sale economice regionale.

Obiectivul principal al programului este de a susține comerțul sustenabil între UE și Africa, prin:

  • sprijinirea țărilor africane pentru a se conforma standardelor și reglementărilor tehnice și
  • abordarea constrângerilor legate de accesul pe piață pentru a mări potențialul de export al microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici și mijlocii de pe continentul african.

Programul va fi pus în aplicare prin intermediul a cinci componente regionale africane, completate de o componentă unificatoare la nivelul întregului continent, cu scopul întăririi structurii economice generale, asigurând coerența în zona de liber-schimb continentală africană (AfCFTA), și al integrării economice. Fiecare componentă regională corespunde unei comunități economice regionale.

Grupul operativ CEN și CENELEC pentru Africa lucrează pentru a stabili rolurile ce revin CEN, CENELEC și membrilor săi în cadrul celor șase componente. Grupul s-a angajat în crearea de parteneriate cu parteneri regionali și mondiali: printre aceștia, Infrastructura Panafricană pentru Calitate, Organizația Africană de Standardizare și Comisia Africană de Standardizare Electrotehnică; Direcția Generală pentru Parteneriate Internaționale a Comisiei Europene (DG INTPA); cele cinci comunități economice regionale (Comunitatea Africii de Est (CAO), Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS), Comunitatea pentru Dezvoltarea Africii de Sud (SADC), Piața Comună pentru Africa de Est și de Sud (COMESA) și Comunitatea Economică a Statelor din Africa Centrală (ECCAS)); precum și partenerii lor tradiționali – Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (ONUDI), Centrul pentru Comerț Internațional (ITC) și Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

În special, CEN și CENELEC s-au concentrat asupra a trei domenii-cheie:

  • componenta continentală. DG INTPA a invitat CEN și CENELEC să contribuie la dezvoltarea componentei continentale. În urma unei propuneri și a unor negocieri reușite, se așteaptă semnarea unui acord oficial până la sfârșitul anului 2023.
  • componenta est-africană. CEN, CENELEC și ITC se apropie de finalul discuțiilor pentru a sprijini Comunitatea Africii de Est. Accentul este pus pe activitățile de îmbunătățire a standardizării regionale, a armonizării reglementărilor și a aplicării măsurilor sanitare și fitosanitare, aliniate la cadrul zonei de liber-schimb continentale africane și la politica de calitate din Africa. Startul este anticipat în septembrie 2023.
  • celelalte componente. CEN și CENELEC discută un parteneriat mai larg cu UNIDO, care să ducă la un acord pentru intervenții comune în componentele din Africa de Vest, Centrală și de Sud. În caz de succes, CEN, CENELEC și UNIDO vor înființa o unitate comună de gestionare a programului. Contractele sunt așteptate să fie semnate în trimestrele 3 și 4 din 2024.

Următoarele patru-șase luni vor fi o perioadă hotărâtoare pentru CEN și CENELEC, în care se va clarifica și se va elabora domeniul de aplicare al implicării lor în cadrul diferitelor componente ale programului african.