CEN și CENELEC salută președinția spaniolă a Uniunii Europene

Standardizarea are un rol esențial în asigurarea succesului pieței unice europene și facilitează tranziția dublă, digitală și ecologică, un obiectiv important al Uniunii Europene (UE). Organizațiile europene de standardizare, CEN și CENELEC împreună cu membrul lor – Asociación Española de Normalización (UNE) -, salută preluarea președinției Consiliului UE de către Spania. și așteaptă cu nerăbdare oportunitatea de a colabora pentru o Europă mai verde, mai rezilientă și mai competitivă.

La 1 iulie 2023, Spania a preluat de la Suedia președinția rotativă a UE pentru o perioadă de șase luni. Motto-ul președinției spaniole, „Europa, mai aproape”, aduce în atenție spiritul apropierii umane, politice și instituționale.

Astfel, cele patru priorități asumate de Spania de la 1 iulie sunt promovarea reindustrializării și asigurarea autonomiei strategice a Europei, realizarea de progrese în procesul de tranziție spre o economie ecologică și de adaptarea la schimbările climatice, consolidarea pilonului social – prin promovarea justiției sociale și economice – și întărirea unității europene.

CEN și CENELEC, împreună cu membrul lor spaniol UNE, arată care sunt oportunitățile pe care le aduce președinția Spaniei pentru a evidenția importanța standardizării și cum pot standardele să sprijine aceste obiective.

1. Reindustrializarea UE și asigurarea autonomiei strategice

Președinția spaniolă își propune promovarea și dezvoltarea industriilor strategice din Europa prin lanțuri de aprovizionare mai puternice și relații comerciale extinse, pentru a evita dependențele excesive de țările terțe. Se urmărește propunerea unei strategii pentru asigurarea poziției de lider global al UE – economic și de securitate -, până în 2030.

Standardele europene joacă un rol esențial în facilitarea comerțului mondial, asigurând în același timp că produsele provenite din țările extra comunitare care intră pe piața unică îndeplinesc așteptările europene în materie de calitate. CEN și CENELEC cred, de asemenea, în importanța cooperării cu organizațiile de standardizare din întreaga lume pentru a împărtăși cele mai bune practici și au stabilit parteneriate cu organisme regionale și naționale de standardizare cheie din afara Europei. Acestea includ parteneriate cu Comitetul Japonez pentru Standarde Industriale (JISC), Organizația Africană de Standardizare (ARSO), Biroul Standardelor din India (BIS) și multe altele.

2. Progrese în tranziția spre o economie ecologică și în adaptarea la mediu

Președinția spaniolă va continua să promoveze tranziția spre o economie ecologică și să consolideze lupta UE împotriva schimbărilor climatice. Inițiativele-cheie includ reforma pieței de energie electrică, pachetul de inițiative și politici referitor la utilizarea gazului și hidrogenului ca surse de energie, reducerea deșeurilor și microplasticelor și măsurile pentru generarea de combustibili ecologici.

CEN și CENELEC  au semnat Declarația de la Londra, prin care comunitatea internațională de standardizare se angajează să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite de Acordul de la Paris și de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite. De asemenea, au înființat Organismul Consultativ Strategic pentru Mediu (SABE) pentru a aborda legăturile strategice dintre provocările legate de mediu și schimbările climatice și standardizare.

3. Promovarea unei justiții sociale și economice

Președinția spaniolă urmărește asigurarea unei creșteri economice echitabile pentru toți cetățenii europeni. Se dorește crearea unei economii prospere și echitabile prin combaterea evaziunii fiscale, promovarea transparenței, creșterea sustenabilității finanțelor publice și îmbunătățirea drepturilor lucrătorilor.

Un sistem european de standardizare puternic poate fi un factor major în promovarea creșterii economice a UE. Standardizarea a fost un factor de creștere economică în multe țări: un studiu recent estimează că standardele au dus la creșteri ale PIB-ului de 2,6 miliarde de euro anual în țările nordice și în Țările de Jos. Sistemul european de standardizare ia în considerare și expertiza societății civile, precum partenerii din Anexa III, ceea ce asigură că elaborarea standardelor va include întotdeauna și o perspectivă socială.

4. Consolidarea unității europene

Președinția spaniolă consideră că unitatea europeană este crucială pentru găsirea soluțiilor necesare la provocările cu care se confruntă continentul. Se urmărește dezvoltarea Pieței Unice, asigurarea unei uniuni funcționale a piețelor de capital, o mai bună gestionare a migrației și sprijinirea Ucrainei.

Piața unică a adus multe beneficii vieții europenilor prin facilitarea circulației fără probleme a bunurilor, serviciilor și a persoanelor. CEN și CENELEC sunt mândre de rolul pe care standardele îl joacă în acest succes: sărbătorim în prezent aniversarea de 30 de ani a pieței unice prin campania „30 de ani de standarde care susțin Piața Unică”.

CEN și CENELEC așteaptă cu nerăbdare să crească vizibilitatea standardizării ca un factor de sprijinire a obiectivelor președinției spaniole. În acest sens, în data de 10 octombrie se va organiza evenimentul special „Standardizarea: un instrument strategic pentru tranziția climatică și digitală”. Evenimentulva face standardizarea relevantă în cadrul programul oficial al președinției spaniole.