Glosar CBRNE european

În urma solicitării de standardizare a Comisiei Europene adresate organizațiilor de standardizare – M/487(Security) Programming mandate addressed to CEN, CENELEC and ETSI to establish security standards -, CEN a elaborat și publicat standardul EN 17173:2020, un document de referință care oferă un limbaj comun și definiții pentru termenii referitori la incidentele/accidentele chimice, biologice, radiologice, nucleare și explozive (CBRNE) și la acțiunile de răspuns la acestea.

EN 17173 este un glosar care acoperă o gamă largă de termeni utilizați în domeniul CBRNE, inclusiv contaminarea/decontaminarea prin expunere la substanțe periculoase, tehnicile de detectare și analiză, acțiunile de răspuns, echipamentele de protecție și multe altele.

„Înțelegerea comună și comunicarea sunt importante pentru punerea în aplicare a unui răspuns CBRNE eficient, iar această comunicare va fi la cel mai înalt nivel de eficiență dacă există o înțelegere comună a termenilor utilizați. O mare parte a termenilor și definițiilor prezentate în acest standard au fost utilizate pe scară largă timp de mulți ani, iar alți termeni și alte definiții sunt rezultatul unei experiențe transversale în domeniile CBRNE. Evoluția progresivă a înțelegerii noastre privind CBRNE și măsurile de siguranță semnifică faptul că terminologia CBRNE va continua să se dezvolte.”

Acest standard se adresează primilor respondenți, personalului administrativ, reprezentanților din industrie și cercetătorilor și a fost adoptat și publicat ca standard român – SR EN 17173:2020 Glosar CBRNE european.

ASRO, conștient de importanța acestui document, a publicat în 2023 și versiunea în limba română a standardului, care, alături de versiunile în limbile engleză, franceză și germană, asigură comunicarea privind incidentele CBRNE în interiorul Pieței Unice Europene. Versiunea română respectă ordinea alfabetică a termenilor corespunzătoare limbii engleze.

Cumpără SR EN 17173:2020