Forumul „Business-uri sustenabile – Raportări ESG”

În 2011, defineam dezvoltarea durabilă în standardul SR ISO 26000 prin dezvoltare care răspunde nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde nevoilor lor.

Dezvoltarea durabilă sau sustenabilitatea (din 2016 când termenul a fost introdus în DEX) a fost tema Forumului organizat de către Departamentul de Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României la Palatul Victoria în 8 noiembrie 2022, la care a participat Directorul General al ASRO, Iuliana Chilea, care a scos în evidență importanța standardelor și nevoia aplicării acestora.

La forumul internațional „Business-uri sustenabile – Raportări ESG” au luat parte aproape 100 de persoane și a fost dedicat strategiilor companiilor privind obiectivele de dezvoltare durabilă și raportării ESG (politici ale companiilor de mediu, sociale și de guvernanță).

Conferința a fost structurată pe 3 sesiuni. Prima fost dedicată intervențiilor despre importanța implementării Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă 2030 și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și despre alinierea la standardele europene și internaționale. Cea de-a doua a fost o sesiune de dezbateri despre raportarea ESG și noua Directivă europeană CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), precum și despre Codul Român al Sustenabilității.

În final, au avut loc la discuții și prezentări despre rapoartele de sustenabilitate ale companiilor, cum sunt elaborate strategiile și proiectele de sustenabilitate, ce probleme apar la implementare și ce tendințe noi sunt în companii și la nivel gobal.

Forumul a fost organizat ca parte din acțiunile întreprinse de către Departamentul de Dezvoltare Durabilă pentru punerea în aplicare a Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030, vizând Obiectivul de Dezvoltare Durabilă (ODD) 8 referitor la munca decentă și creșterea economică, ODD 13 privind acțiunea în domeniul schimbărilor climatice și ODD 17 referitor la parteneriatele pentru realizarea obiectivelor.