Există peste 25 de standarde române pentru specificația și calificarea procedurilor de sudare

De curând a fost publicat standardul SR EN ISO 15612:2018, Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea prin adoptarea unei proceduri de sudare standard care face parte dintr-o matrice de standarde pentru specificația și calificarea procedurilor de sudare. Această procedură permite unui producător să adopte o specificație a procedurii de sudare, calificată și publicată ca o specificație a unei proceduri de sudare standard (SWPS) de către o altă organizație.

Standardul este aplicabil la sudarea oțelurilor și a aluminiului și aliajelor acestuia și precizează:

  • modul în care un utilizator poate aplica o specificație a unei proceduri de sudare standard (SWPS), bazată pe verificarea procedurii de sudare în vederea calificării, efectuată de o altă organizație;
  • domeniul de utilizare al SWPS în conformitate cu ISO 15607;
  • cerințele pentru calificarea procedurilor de sudare care urmează să fie publicate ca SWPS;
  • cerințele pentru organizațiile care adoptă SWPS.

Conform acestui standard, organizația poate specifica într-o SWPS cerințele suplimentare pe care le consideră necesare pentru a asigura calitatea dorită a îmbinării sudate în producție. De exemplu:

  • metoda, detaliile pregătirii îmbinării și toleranțele de fixare;
  • poziția de sudare restricționată;
  • materialul consumabil pentru sudare, inclusiv producătorul și marca comercială;
  • producătorul sursei de curent pentru sudare și tipul acesteia;
  • metodele de măsurare și de control ale temperaturii de preîncălzire și ale temperaturii între treceri;
  • sudarea în scopul reparării.

Celelalte standarde pentru specificația și calificarea procedurilor de sudare:

SR EN ISO 11970:2016, Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru sudarea în producție a pieselor turnate din oțel;

SR EN ISO 15607:2004, Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Reguli generale;

SR EN ISO 15609, Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificația procedurii de sudare – standard pe părți  (Partea 1: Sudare cu arc electric,  Partea 2: Sudarea cu gaze, Partea 3: Sudarea cu fascicul de electroni, Partea 4: Sudarea cu laser, Partea 5: Sudare electrică prin presiune, Partea 6: Sudare hibridă cu laser și cu arc electric);

SR EN ISO 15610:2004, Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea bazată pe materiale consumabile încercate;

SR EN ISO 15611:2004, Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea prin referire la experiența anterioară în sudare;

SR EN ISO 15613:2004, Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea bazată pe o încercare de sudare înainte de fabricație;

SR EN ISO 15614, Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare în vederea calificării. – standard pe părți (Partea 1: Sudarea cu arc electric și cu gaze a oțelurilor și sudarea cu arc electric a nichelului și aliajelor de nichel, Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului și aliajelor sale, Partea 3: Sudarea prin topire a fontelor nealiate și slab aliate, Partea 4: Sudarea în scopul finisării a pieselor turnate din aluminiu, Partea 5: Sudarea cu arc electric a titanului, zirconiului și a aliajelor acestora, Partea 6: Sudarea cu arc electric și cu gaze a cuprului și aliajelor sale, Partea 7: Încărcare prin sudare, Partea 8: Sudarea îmbinărilor țeavă).

Aceste standarde pot fi achiziționate de la ASRO, Serviciul Vânzări: email: vanzari@asro.ro