Accesibilitatea produselor și serviciilor IT

Una dintre activitățile-cheie în procesul de achiziții publice este asigurarea faptului că produsul sau serviciul oferit de ofertant are caracteristicile și calitățile menționate în specificațiile tehnice și în criteriile de atribuire. Raportul tehnic SR CEN/CLC/ETSI/TR 101 552:2018, Ghid pentru aplicarea evaluării conformității la cerințele de accesibilitate pentru achizițiile publice de produse și servicii TIC în Europa, oferă îndrumări achizitorilor publici referitoare la sistemele sau schemele de evaluare a conformității pe care să le utilizează în achizițiile lor.

Scopul acestui raport tehnic este de a furniza toate documentele de referință necesare pentru a evalua conformitatea fie ca o declarație pe proprie răspundere, fie ca o certificare. TR include exemplele generice și modele specifice pentru declararea sau certificarea conformității, precum și recomandări privind metodele de evaluare a conformității la care se poate face referire în achiziții publice.

Acest raport tehnic (TR) include toate informațiile și documentația necesară în cadrul procesului de achiziție, pentru a permite transmiterea evaluării accesibilității prin conformitatea cu cerințele de accesibilitate funcțională conținute în EN 301 549, indiferent dacă este cerută declarația pe proprie răspundere, atestatul unei a doua părți sau certificarea unei terțe părți și criteriile de atribuire: criteriile prin care se apreciază atribuirea unui contract.

În plus, prezentul raport tehnic prevede că organismele de achiziții publice oferă îndrumări privind mecanismele de evaluare a conformității pentru accesibilitate, ca parte a gestionării contractelor în etapa de post-atribuire. De asemenea, este util atât în faza de cercetare prealabilă a achiziției, cât și în timpul negocierilor contractuale. În cele din urmă, raportul poate fi consultat de ofertanții care pregătesc o ofertă.

Raportul tehnic cuprinde aspecte cheie pentru evaluarea conformității în ceea ce privește achizițiile, prevederi privind problemele juridice, tipurile de evaluare a conformității, alegerea tipului de probe, metodele de urmărire a contractelor pe termen lung, utilizarea sistemelor de etichetare a accesibilității.

În plus, față de aspectele generale cuprinse în raportul tehnic, acesta mai are și patru anexe referitoare la:

  • Anexa A – Standarde pentru evaluarea conformității
  • Anexa B – Șabloane generice pentru declararea și certificarea conformității
  • Anexa C – Șabloane pentru declararea și certificarea conformității cu SR EN 301 549, Cerințe de accesibilitate adecvate pentru achizițiile publice ale produselor și serviciilor din Europa din domeniul TIC
  • Anexa D – Abrevieri și acronime