Europa ca misiune: regândire, reconstrucție, reîntărire

Într-un moment crucial în Europa, CEN, CENELEC și membrul lor național ceh, ÚNMZ, salută oportunitatea de a juca un rol esențial în îndeplinirea priorităților Președinției cehe a Consiliului UE. Pentru următoarele șase luni, organizațiile europene de standardizare vor colabora îndeaproape cu Președinția pentru a valorifica puterea standardelor europene în contextul unei Europe în schimbare.

De la începutul războiului din Ucraina, UE se confruntă cu mai multe provocări care vor avea un efect de lungă durată asupra viitorului continentului european. Mottoul oficial al președinției cehe, „Europa ca misiune: regândire, reconstrucție, reîntărire”, reflectă momentul cheie din istorie în care se află Europa. Următoarele șase luni reprezintă o oportunitate de a stabili condițiile care vor contribui la asigurarea faptului că Europa poate să își îndeplinească promisiunile.

Cele două organizații europene de standardizare, CEN și CENELEC, împreună cu Organismul național de standardizare din Republica Cehă, ÚNMZ, sunt dornice să demonstreze valoarea adăugată a standardelor europene pentru îndeplinirea celor cinci priorități ale Președinției cehe, în contextul stabilit de noua Strategie europeană de standardizare.

1. GESTIONAREA CRIZEI REFUGIAȚILOR ȘI RECONSTRUCȚIA UCRAINEI DUPĂ RĂZBOI

Comunitatea CEN și CENELEC își reafirmă solidaritatea cu poporul ucrainean.  Acestea salută prioritizarea fermă a Președinției cehe de a asigura condițiile pentru reconstrucția post-război a Ucrainei, în timp ce se ocupă de nevoile stringente actuale. CEN și CENELEC se angajează, de asemenea, să colaboreze îndeaproape cu Organismul național de standardizare din Ucraina, DSTU, pentru a utiliza standardizarea în efortul de reconstrucție a țării.

2. SECURITATEA ENERGETICĂ

Pe măsură ce războiul din Ucraina a pus problemele de dependență energetică și asigurarea securității aprovizionării în fruntea agendei europene, CEN și CENELEC se angajează să ofere Europei standarde care să joace un rol central în furnizarea de soluții concrete. Eficiența energetică reprezintă un aspect esențial al consolidării rezilienței UE. Deja a fost instituit un forum sectorial privind managementul energiei și tranziția energetică pentru a lucra la coordonarea politicilor și a aspectelor strategice legate de standardizarea managementului și a eficienței energetice. Comunitatea de standardizare își dorește să continue utilizarea acestor instrumente pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor europene în materie de reziliență energetică.

3. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR DE APĂRARE ALE EUROPEI ȘI A SECURITĂȚII ÎN SPAȚIUL CIBERNETIC

Apărarea și securitatea cibernetică s-au dovedit a fi extrem de importante în contextul lumii noastre fragmentate. Prin utilizarea standardelor, putem contribui la o Europă care este protejată împotriva unei varietăți de amenințări, fie ele fizice sau cibernetice. Forumul sectorial CEN și CENELEC privind securitatea (SF-SEC) a fost creat pentru a introduce o viziune strategică asupra securității și pentru a coordona activitatea de elaborare a standardelor în domeniu. În plus, CEN-CENELEC/JTC 13 – Securitatea cibernetică și protecția datelor va continua activitatea susținută în domeniul securității cibernetice, cu scopul de a crea standarde globale în acest domeniu aflat în plină expansiune.

4. REZILIENȚA STRATEGICĂ A ECONOMIEI EUROPENE

Consecințele combinate ale pandemiei COVID-19 și ale războiului din Ucraina au făcut ca economia europeană să devin fragilă. Multe țări din Europa se confruntă în prezent cu probleme în lanțul de aprovizionare și inflație. Prioritatea Președinției cehe de a identifica și implementa soluții concrete pentru a crea o economie europeană mai rezilientă este susținută de CEN și CENELEC. Standardele europene joacă un rol esențial în facilitarea unei economii inovatoare și competitive și în consolidarea pieței unice.

Prin îndeplinirea obiectivelor stabilite în Strategia 2030 și prin contribuția la unele dintre prioritățile legislative esențiale stabilite de Președinția cehă, cum ar fi modificarea Regulamentului 1025/2012, Actul european privind cipurile și Directiva UE privind echipamentele tehnice, CEN și CENELEC doresc să valorifice rolul standardelor în menținerea unei economii funcționale și puternice.

5. REZILIENȚA INSTITUȚIILOR DEMOCRATICE

Pentru a consolida legitimitatea și reziliența instituțiilor democratice, Președinția cehă a identificat importanța abordării antropocentrice a tehnologiilor emergente, cum ar fi inteligența artificială și blockchain/criptovalută. Adoptarea acestei abordări asigură faptul că drepturile omului sunt integrate în modul în care ne raportăm la tehnologie. De asemenea, standardele pot fi utilizate pentru a îmbunătăți aspectele sociale și de mediu ale tehnologiei și pentru a împărtăși valorile europene. Comitetul tehnic comun CEN-CLC/JTC 21 privind inteligența artificială, creat în 2021,  abordează activ modul în care standardele sprijină domeniul în continuă schimbare al IA. CEN-CLC/JTC 19 – Tehnologiile de tip blockchain și registrul distribuit va continua, de asemenea, să elaboreze standarde pentru tehnologiile blockchain.

Elena Santiago CID, directorul general al CEN și CENELEC, a declarat că: „Sistemul european de standardizare, bazat pe o abordare voluntară și incluzivă și-a demonstrat deja potențialul în soluționarea numeroaselor provocări cu care Europa trebuie să se confrunte. În prezent, comunitatea CEN și CENELEC este pregătită să colaboreze cu Președinția cehă a Consiliul UE pentru a contribui la abordarea cu succes a impactului războiului din Ucraina și la asigurarea rezilienței pe termen lung a economiei europene, pe baza unui parteneriat strategic reînnoit cu instituțiile europene”.