Două noi specificații tehnice ale SR ISO/IEC 17021 în versiunea română

Certificarea unui sistem de management al unei organizații este un mijloc care oferă siguranța că organizația a implementat sistemul de management respectiv conform cu politica sa și cu cerințele standardului de referință.

În ajutorul organismelor de certificare, dar și al organizațiilor certificate, au fost publicate în versiune română două standarde din seria SR ISO/IEC 17021, și anume:

SR ISO/IEC TS 17021-6:2020, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 6: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al continuității activității

Și

SR ISO/IEC TS 17021-11:2020, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 11. Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management pentru managementul facilităților.

Aceste două specificații tehnice sunt menite să clarifice cerințele pentru competența personalului implicat în procesul de certificare, stabilite în ISO/IEC 17021:2011.

Organismele de certificare au o responsabilitate față de părțile interesate, inclusiv clienții lor și clienții organizațiilor ale căror sisteme de management sunt certificate, pentru a se asigura că:

  • certificarea sistemelor de management al continuității activității (SMCA) este de încredere, prin utilizarea doar a personalului de certificare care demonstrează competență relevantă – cazul lui SR ISO/IEC 17021-6;
  • numai acelor auditori care demonstrează competență relevantă li se permite să efectueze audituri ale unui sistem de management pentru managementul facilităților (MF) – cazul lui SR ISO/IEC 17021-11.

Aceste specificații tehnice completează cerințele existente în ISO/IEC 17021:2011.

Documentele specifică cerințe de competență suplimentare pentru personalul implicat în procesul de certificare a sistemelor de management al continuității activității, respectiv pe cele pentru personalul implicat în procesul de audit și certificare a unui sistem de management pentru managementul facilităților.

Pentru achiziționarea standardelor din seria SR ISO/IEC 17021 accesați magazinul nostru online sau luați legătura cu Departamentul Vânzări (vanzari@asro.ro).