Cursuri online

StandardizareAuditor intern în domeniul sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2015
CalitatePrezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea obţinerii/reînnoirii/ modificării/menținerii Avizului de funcţionare pentru activităţi de import/distribuţie, depozitare și pentru activități de instalare și/sau mentenanţă, service dispozitive medicale
StandardizareAuditor intern pentru sistemul de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă
36969777-f36c-4274-965b-623b354dfe6eCertificarea conformității produselor - O abordare cuprinzătoare și actualizată a cerințelor referitoare la funcționarea organismelor de certificare, la schemele de certificare și documentele normative utilizate

mscTranziție la cerințele noii ediții a standardului SR EN ISO 19011:2018 cu aplicații pentru auditori interni
StandardizarePrezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea obţinerii/reînnoirii/ modificării/menținerii Avizului de funcţionare pentru activităţi de import/distribuţie, depozitare și pentru activități de instalare și/sau mentenanţă, service dispozitive medicale

36969777-f36c-4274-965b-623b354dfe6eAuditor intern în domeniul sănătății și securității în muncă. Prezentarea cerințelor în domeniul sănătății și securității ocupaționale conform SR ISO 45001:2018 și a cerințelor pentru auditor intern conform SR EN ISO 19011:2018

Calitate*Auditor intern în domeniul calității Dispozitivelor Medicale SMC – DM conform SR EN ISO 13485:2016, IAF 9:2015 și SR EN ISO 19011:2018

Cursurile online se pot organiza pentru minim 6 cursanți, maxim 10 persoane. Pentru cursurile online, ASRO acordă un discount de 10% din prețul de bază al cursului, la care se adaugă reducerile deja practicate de către ASRO în cadrul ofertei de cursuri de formare profesională.

* Pentru cursurile referitoare la dispozitive medicale se aplică doar reducerile deja practicate de către ASRO în cadrul ofertei de cursuri de formare profesională.

Persoană de contact:

Florentina STANCU, Biroul Formare Profesională – ASRO
Tel: 0374.999.185, 0769.74.69.69

E-mail: florentina.stancu@asro.ro