Cursuri e-learning

Nr.Crt.
Denumire cursLectorParticipanţi vizaţi
Preţ curs lei/pers.
(fără TVA)
1Implicarea întreprinderilor mici şi mijlocii în activitatea de standardizare, în vederea susţinerii propriilor intereseAutor expert principal standardizare, ing. Doina DragomirToate tipurile de organizaţii, inclusiv asociaţii profesionale şi comerciale

Tematica cursului
181 lei
2Tehnicile de elaborare a standardelorAutor expert principal standardizare, ing. Doina DragomirSpecialişti din cadrul industriei, fie companii naţionale sau întreprinderi din diverse sectoare economice, organisme de certificare, laboratoare de încercări, institute de cercetare şi proiectare, autorităţi, mediu universitar

Tematica cursului
181 lei
3Adoptarea standardelor internaţionale şi utilizarea lor ca referenţialeAutori: expert principal standardizare, ing. Doina Dragomir şi expert principal standardizare, ing. Iulian FloareaToate tipurile de organizaţii a căror activitate implică utilizarea standardelor şi respectarea reglementărilor din diverse domenii

Tematica cursului
181 lei
4Funcţionarea secretariatelor ISO. Dezvăluirea secretelor secretariatuluiAutori: expert principal standardizare, ing. Doina Dragomir şi expert principal standardizare, ing. Iulian FloareaToate organizaţiile care intenţionează să participe activ la activitatea de standardizare naţională, europeană şi internaţională, prin intermediul comitetelor tehnice române din cadrul Asociaţiei de Standardizare din România.

Tematica cursului
181 lei
5Aplicaţia InfoStandard Plus. Noţiuni de proprietate intelectuală. Relaţia dintre proprietatea intelectuală şi standardizareAutori: şef management informatic, ing. Eduard Ioan şi expert principal standardizare, ing. Jeni TomaToate tipurile de organizaţii a căror activitate implică utilizarea standardelor şi respectarea reglementărilor din diverse domenii

Tematica cursului
181 lei
6Procesul de standardizare în organizaţie – misiune, obiective şi rezultateAutor Mihaela VorovenciToate organizaţiile care intenţionează să participe activ la activitatea de standardizare naţională, europeană şi internaţională.

Tematica cursului
181 lei
7Procesul de standardizare
Linii directoare pentru implementarea sa
Autor Mihaela VorovenciToate organizaţiile care intenţionează să participe activ la activitatea de standardizare naţională, europeană şi internaţională.

Tematica cursului
181 lei
8Directiva Maşini - Implicaţii pentru producători şi exportatoriAutor expert principal standardizare, ing. Jeni TomaCursul este destinat, în principal, producătorilor, importatorilor şi comercianţilor de maşini industriale, echipamente interschimbabile, componente de securitate, dispozitive pentru ridicarea sarcinii, dispozitive pentru transmisie mecanică, lanţuri, cabluri etc.

Tematica cursului
387 lei
9Managementul sistemelor calităţii pentru laboratoarele de încercări şi/sau etalonări conform
SR EN ISO/CEI 17025:2005
Autor Mihaela Vorovenci
Managerii întreprinderilor, managerii din domeniul producţiei, ingineriei şi al afacerilor şi alte categorii de personal care răspund de creşterea profitului, competenţei şi producţiei

Tematica cursului
968 lei
10Auditor intern pentru sistemul de management energetic conform SR EN ISO 19011 şi
SR EN ISO 50001
Autor dr. ing. Speranţa Stomff
Managerii întreprinderilor, managerii din domeniul producţiei, ingineriei şi al afacerilor şi alte categorii de personal care răspund de creşterea profitului, competenţei şi producţiei

Tematica cursului
968 lei