Cursuri E-learning

Următorele tematici sunt în pregătire:

CalitateAuditor intern în domeniul sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 19011:2019
MediuSpecialist al sistemului de management al calităţii, conform cerințelor SR EN ISO 9001:2015
riscAuditor intern în domeniul sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015 și SR EN ISO 19011:2019
Energie-1Specialist al sistemului de management al mediului conform cerințelor SR EN ISO 14001:2015
mscTranziția la cerințele noii ediții a standardului SR EN ISO 19011:2018 cu aplicații pentru auditori interni