Construirea unor orașe sustenabile pentru un viitor cu zero emisii nete de carbon

Un raport al Forumului Economic Mondial promovează o abordare integrată ca soluție la decarbonizarea zonelor urbane. În acest sens, standardele internaționale oferă un real ajutor.

Potrivit raportului Net Zero Carbon Cities: An Integrated Approach al Forumului Economic Mondial (WEF), mai mult de jumătate din populația lumii trăiește în orașe, înghesuite în doar 3% din suprafața pământului și responsabile de 70% din emisiile de gaze cu efect de seră eliberate în atmosferă. Acesta subliniază faptul că orașele trebuie să ia mai multe măsuri pentru a obține zero emisii nete de carbon și pentru a încetini creșterea temperaturilor Pământului, pe măsură ce urbanizarea se află într-o continuă ascensiune.

În plus, tot în cadrul raportului WEF este menționat faptul că „eficiența sistemică” este răspunsul la toate crizele noastre actuale, aceasta incluzând „electrificarea curată, tehnologia digitală inteligentă, clădirile și infrastructura eficiente, împreună cu o abordare a economiei circulare în ceea ce privește apa, deșeurile și materialele”.

ISO a elaborat mii de standarde care pot ajuta edilii orașelor să țină cont de sfatul WEF și să facă orașele lor mai curate, mai sănătoase și sustenabile, de la cadrele generale la cele care abordează fiecare acțiune individuală. Standardele contribuie la construirea unor medii urbane care răspund nevoilor cetățenilor de astăzi, investind în același timp într-un viitor mai bun atât pentru noi, cât și pentru planetă.


SĂ ÎNCEPEM CU O ABORDARE HOLISTICĂ

Înțelegerea clară a ceea ce înseamnă un oraș sustenabil și a zonelor pe care un oraș trebuie să le abordeze este principalul punct de plecare.
SR ISO 37101Dezvoltare sustenabilă în comunitățile teritoriale. Sistem de management pentru dezvoltare sustenabilă. Cerințe și ghid pentru utilizare oferă un cadru general pentru dezvoltarea sustenabilă în cadrul comunităților teritoriale, ajutând orașele să-și stabilească obiectivele și să implementeze o strategie pentru a le îndeplini. Destinat în mod direct edililor orașelor, acest standard acoperă tot ceea ce trebuie să abordeze un oraș, cum ar fi utilizarea responsabilă a resurselor, managementul mediului, sănătatea și bunăstarea cetățenilor, guvernanța, mobilitatea și multe altele.

SR ISO 37101 este sprijinit de multe alte standarde în domeniu, precum terminologia (ISO 37100) sau indicatorii cheie pentru măsurarea performanței serviciilor urbane (ISO 37120).

Comitetul tehnic ISO care a elaborat aceste standarde s-a ocupat, de asemenea, și de o serie de documente de orientare pentru infrastructura comunitară inteligentă, inclusiv pentru aspecte importante, cum ar fi transportul.

Un astfel de standard este ISO 37161Smart communitiy infrastructures – Guidance on smart transportation for energy saving in transportation services, care oferă industriei de transport și autorităților locale și naționale recomandări cu privire la modul de reducere a energiei utilizate în transportul pentru pasageri, livrare, transport de marfă și servicii poștale.

SĂ LE MENȚINEM CIRCULARE

Deplasarea de la o societate de consum la una în care nimic nu este irosit și totul este refolosit sau transformat este cheia pentru un viitor sustenabil și păstrarea resurselor prețioase ale lumii. Cunoscută sub denumirea de economie circulară, aceasta este o „oportunitate de trilioane de dolari” potrivit WEF, cu un potențial imens în generarea locurilor de muncă și creștere economică.

Recunoscându-i valoarea într-un viitor sustenabil, ISO a creat recent un comitet tehnic dedicat cauzei, cu experți din peste 80 de țări.

Unele dintre standardele aflate în curs de elaborare ale acestui comitet includ ISO 59004 (care furnizează un cadru și principii pentru implementarea unei economii circulare), ISO 59010 (care oferă orientări privind modelele de afaceri și lanțurile valorice) și ISO/TR 59031 (un raport tehnic viitor referitor la o abordare bazată pe performanță din analiza studiilor de caz).

MANAGEMENTUL EFICIENT AL ENERGIEI

Organizațiile și entitățile de orice formă și dimensiune pot obține o eficiență sporită din punctul de vedere al energiei și pot identifica domeniile de îmbunătățire prin aplicarea unui sistem de management al energiei, precum SR EN ISO 50001Sisteme de management al energiei. Cerințe și ghid de utilizare.
În plus, ISO 17742Energy efficiency and savings calculation for countries, regions and cities vizează în mod specific comunitățile teritoriale și oferă metode bazate pe o serie de indactori și măsurători pentru calcularea economiilor de energie, luând în considerare sectoarele de utilizare finală, cum ar fi gospodăriile, industria, serviciile, agricultura și transporturile.

VALORIFICAREA POTENȚIALULUI CLĂDIRILOR

Pe măsură ce populația globală crește, la fel se măresc și nevoile energetice ale sectorului construcțiilor. Responsabil pentru 28% din emisiile globale de CO2 provenite din energie în anul 2019 , construcțiile și clădirile prezintă un potențial imens de îmbunătățire a eficienței și de realizare a obiectivului de zero emisii nete.

Subcomitetul tehnic ISO/SC 17 privind sustenabilitatea clădirilor și a lucrărilor de inginerie civilă care face parte din cadrul ISO/CT 59 – Clădiri și lucrări de inginerie civilă, elaborează standarde care să ajute la valorificarea acestei oportunități de a îmbunătăți amprenta de carbon a fiecărui aspect din domeniul construcțiilor.

Acestea includ ISO 15392Sustainability in buildings and civil engineering works – General principles, și seria de standarde ISO 16745, care specifică cerințele pentru determinarea, raportarea și verificarea emisiilor GES a unei clădiri existente, aflată în uz.

MAI BINE CONECTAȚI PENTRU UN VIITOR MAI BUN

Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor (TIC), care stă la baza celor mai multe sisteme, servicii și procese dintr-un oraș, sprijină mai multe aspecte ale orașelor, de la îmbunătățirea consumului de energie până la reducerea blocajelor din trafic. Cu toate acestea, situația este mult mai complexă. O nouă serie de standarde ajută la eliminarea unei părți din această complexitate, oferind o imagine clară a modului în care interacționează sistemele. În acest fel, edilii orașelor pot identifica cel mai bine domeniile potențiale de îmbunătățire și de eficiență.

ISO/IEC 30145-3 Information technology – Smart City ICT reference framework – Part 3: Smart city engineering framework, conturează un cadru de inginerie urbană inteligentă din perspectiva TIC. Constituit atât din straturile de inginerie orizontală, cât și din sistemele verticale, standardul oferă o cartografiere clară a diferitelor tehnici și componente necesare pentru procesele de afaceri ale orașelor inteligente.

Elaborat în colaborare cu IEC, noua serie va fi însoțită curând de standarde ca ISO/IEC 30145-1Information technology – Smart City ICT reference framework – Part 1: Smart city business process framework și ISO/IEC 30145-2Information technology – Smart City reference framework – Part 2: Smart city knowledge management framework.

Autor: Claire Naden (ISO News), Traducere de Andreea Tărpescu, redactor ASRO