Contract de sponsorizare

Sponsorizarea este o metodă de a susține activitățile ASRO, pentru persoanele juridice care doresc să se implice.

Un model de contract de sponsorizare puteţi găsi aici

Sumele donate de către contribuabili se scad direct din impozitul pe profit, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

Codul fiscal prevede la art.25, aliniat (4) următoarele: contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:
1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri;
2. valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.
Contractul de sponsorizare trebuie incheiat în cursul anului şi efectuată plata până la 31 decembrie, pentru ca suma să poata fi scazută din impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv.

Avantajele unui asemenea tip de actiune este ca reprezentantii companiilor au libertatea de a alege destinatia unei sume, care in alte conditii ar ajunge oricum la stat, si, in plus, contribuie la o cauza nobilă, fără niciun fel de cheltuială.

Suntem recunoscători tuturor sponsorilor noștri, pentru care vom dedica o campanie separată și o secțiuni în raportul anual de activitate al ASRO.

Donațiile oferite de sponsori vor fi utilizate în exclusivitate în scopul pentru care au fost efectuate, în concordanță cu activitatea specifică a ASRO.