Completând acest chestionar ne sprijiniți în îmbunătățirea activității noastre viitoare !

În conformitate cu politica ASRO în domeniul calității, creșterea calității produselor/serviciilor oferite de ASRO reprezintă prioritate absolută. Dorim să identificăm în timp real necesitățile și nemulțumirile dvs. pentru a putea întreprinde acțiunile corective și preventive necesare.

Vă rugăm să completați chestionarul de mai jos. Observațiile dvs. vor fi tratate cu maximă atenție.

Chestionar de evaluare a satisfacției clienților

                                 Vă mulțumim !