CEN și CENELEC salută aprobarea de către Parlamentul European a raportului privind strategia de standardizare pentru piața unică

Marți, 28 martie, Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorului (IMCO) din Parlamentul European a aprobat Raportul privind strategia de standardizare pentru piața unică. Cele două organizații europene de standardizare, CEN și CENLEC, salută această inițiativă care reprezintă o nouă recunoaștere de către Parlamentul European a rolului important pe care îl are standardizarea pentru funcționarea Pieței Unice.

Raportul, elaborat de europarlamentarul Adam Bielan, prezintă punctele de vedere ale comisiei IMCO cu privire la Strategia europeană de standardizare publicată de Comisia Europeană, dar și o proiecție asupra viitorului sistemului european de standardizare.

CEN și CENELEC împreună cu toate părțile interesate relevante care au participat la pregătirea raportului și-au adus contribuții importante la realizarea documentului.

Atât Directorul General CEN-CENELEC, Elena Santiago Cid, cât și Vicepreședintele pentru Politică al CENELEC, Ewa Zielińska, au participat la audierile Comisiei și la mesele rotunde care au avut ca temă standardizarea în piața unică, susținând punctul de vedere comun al celor două organizații.

Raportul este unul echilibrat și cuprinzător și pune accent pe funcțiile esențiale pe care le îndeplinesc standardele în cadrul pieței unice. Standardele sprijină industria europeană și sporesc siguranța tuturor cetățenilor. Sistemul European de Standardizare este un sistem deschis, transparent și atotcuprinzător, bazat pe principiul delegației naționale, asigurând astfel că toate țările europene au o voce proeminentă în elaborarea standardelor europene.

Parteneriatul public-privat este o parte cheie a succesului sistemului european de standardizare. Pe bază acestuia, CEN și CENELEC participă activ la lucrările grupului operativ alături de reprezentanții Comisiei Europene și cei ai Spațiului European al Liberului Schimb pentru a îmbunătăți în mod colectiv acest parteneriat și procesul de standardizare.

Cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a pieței unice, împărtășim pe deplin angajamentul Parlamentului European de a consolida piața unică și suntem mândri să contribuim la buna funcționare a acesteia prin valorificarea puterii standardelor.