25 de lecții în 25 de ani

În ultimii 25 de ani, Asociația de Standardizare din România (ASRO) a jucat un rol esențial în modelarea și elaborarea standardelor în România. Această călătorie de un sfert de secol a adus cu sine învățăminte valoroase și lecții esențiale despre impactul standardizării asupra societății noastre. În acest articol, ne-am propus să evidențiem 25 de lecții pe care ASRO le-a oferit pe parcursul timpului.

1. Colaborare

Încă de la început, ASRO a înțeles colaborarea dintre specialiștii din diverse domenii, experți și factorii de decizie ca fiind vitală pentru elaborarea de standarde care să răspundă nevoilor tuturor părților interesate.

2. Adaptabilitate

Reziliența și adaptare rapidă la schimbările tehnologice constante și la evoluția modului în care standardizarea influențează industria modernă.

3. Calitate

Standardizarea și calitatea sunt pilonii esențiali ai sustenabilității în orice domeniu.

4. Învățare continuă

Într-o lume în care schimbările sunt tot mai rapide, procesul de învățare continuă și adaptare la noile provocări sunt esențiale.

5. Relevanța globală

ASRO a învățat că standardele trebuie să fie relevante pentru a putea contribui la competitivitatea națională.

6. Implicarea comunității

Este importantă implicarea și ascultarea tuturor părților interesate pentru a elabora standarde adecvate tuturor nevoilor și provocărilor. Masa de discuții a avut întotdeauna o formă rotundă.

7. Transparența = Încredere

Transparența în procesul de elaborare a standardelor este esențială pentru câștigarea încrederii tuturor părților implicate. Este un criteriu important al Ghidului 22 – care stă la baza calitații de membru CEN CENELEC.

8. Standardizarea – instrument de inovare

Standardizarea conferă transparență și încredere în procesul de cercetare și sprijină aducerea pe piață a produselor și serviciilor inovatoare.

9. Impactul asupra siguranței

Standardele facilitează compatibilitatea între serviciile oferite de către furnizorii și garantează  oferirea unor servicii de calitate pentru consumatori.

10. Respectarea diversității industriilor

ASRO a învățat să respecte specificul fiecărei industrii și să țină cont de nevoiletuturor părților interesate.

11. Inovația provocărilor

Standardele nu trebuie să fie rigide, ci trebuie să fie adaptabile pentru a se conforma inovațiilor și provocărilor constante.

12. Echitate și accesibilitate

Standardele trebuie să fie echitabile și accesibile pentru toți cei implicați, indiferent de dimensiunea sau tipul afacerii.

13. Contribuția la competitivitate

Elaborarea și aplicarea standardelor în domeniul calității sporește competitivitatea economiei.

14. Parteneriate durabile

Este deosebit de important să construim parteneriate durabile cu organizații similare la nivel european, internațional și național. Partener de încredere este motto-ul din cadrul Strategiei ASRO 2020-2030.

15. Responsabilitatea socială

ASRO a înțeles că este foarte important rolul său în promovarea practicilor responsabile în afaceri și a respectului pentru mediu.

16. Flexibilitate

Standardizarea nu este o soluție de tip „una care se potrivește tuturor”, ci necesită o abordare flexibilă pentru a răspunde nevoilor diverse.

17. Influențarea politicilor publice

ASRO a învățat cum să influențeze politicile publice prin furnizarea de expertiză, cum a fost în cazul suportului oferit la elaborarea Ghidului ANAP.

18. Promovarea unui ecosistemului inovativ

Standardele pot crea un ecosistem favorabil inovării și dezvoltării durabile.

19. Educație și conștientizare

ASRO a înțeles importanța educației și conștientizării cu privire la rolul vital al standardelor în viața cotidiană, iar acesta este un obiectiv cheie al Strategiei sale d ela nivel național.

20. Învățarea din eșecuri

Eșecurile și greșelile sunt oportunități pentru îmbunătățire și dezvoltare continuă. Au existat multe lecții învățate.

21. Comunicarea eficientă

Comunicarea deschisă și clară este esențială pentru a transmite mesajele și informațiile corect despre standarde și standardizare.

22. Răspuns la schimbare

Adaptarea la schimbările neprevăzute și capacitatea de a răspunde prompt noilor provocări și transformarea acestora în oportunități.

23. Îmbunătățirea continuă

Calitatea și standardizarea sunt procese în continuă dezvoltare, necesitând, astfel, o abordare de îmbunătățire continuă. SR EN ISO 9001 a fost implementat în activitatea ASRO.

24. Inspirarea generațiilor viitoare

ASRO joacă un rol important în inspirarea generațiilor viitoare să se implice în procesul de  elaborarea a standardelor și a calității. Mai sunt totuși multe de făcut.

25. Angajament pentru viitor

Angajamentul continuu pentru dezvoltare durabilă, în concordanță cu principiile standardizării, rămâne un pilon de neclintit în misiunea ASRO.

De-a lungul acestor 25 de ani, ASRO a învățat și crescut, adaptându-se la schimbări și influențând industria prin elaborarea și adoptarea standardelor pentru nenumărate domenii. În fața viitorului, organizația va continua să-și asume misiunea de a promova standardele în beneficiul tuturor părților interesate.