Proiectând azi orașele de mâine

În ce fel de oraș ne dorim să trăim? Cu siguranță într-unul care este inteligent, sigur și durabil.

Pentru a ne atinge însă viziunea, trebuie să începem să planificăm acum, cu puțin ajutor din partea standardelor.

Cele mai multe orașe s-au dezvoltat organic, de-a lungul timpului. Oamenii aveau nevoie de spații în care să doarmă și să mănânce. Ulterior, infrastructura a fost creată pentru a face față necesităților imediate de apă, canalizare, salubrizare, transport, gaze și electricitate, și treptat, lucrurile s-au schimbat, iar orașele au început să se dezvolte cu bună știință.

Astăzi, materialele de înaltă tehnologie, rețelele de senzori și datele de calitate sunt necesare pentru a permite urbaniștilor și arhitecților să construiască orașe frumoase, ecologice și mai plăcute pentru a trăi. Acest lucru este extrem de important, din moment ce peste jumătate din populația lumii trăiește acum în zone urbane.

Susținerea serviciilor care ocupă un loc important în orașele durabile de mâine – noi modele economice, îmbunătățirea sănătății și siguranței publice, sisteme avansate de management al apei și de transport – reprezintă noi capacități de rețele care apar în întreaga lume. Acestea sunt, la rândul lor, sprijinite de standardele elaborate în cadrul comitetului tehnic internațional ISO/TC 268 pentru orașe și comunități durabile, prin colaborare globală, ce acoperă granițele geografice, industriale și tehnologice.

Provocările cu care se confruntă orașele din întreaga lume sunt extrem de complexe și adesea foarte specifice.

Fiecare oraș este unic și trebuie să luăm în considerare contextul local și cultural astfel încât acesta să își păstreze caracterul. Acestea fiind spuse, reacțiile primite au fost consecvente – toate orașele doresc un cadru general pe care să îl poată utiliza. Acest lucru a fost realizat prin consens internațional cu privire la mijloacele și modul în care se aplică cele mai bune practici.

De asemenea, cadrul trebuie să fie în concordanță cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale O.N.U., concepute pentru a crea o lume mai bună și mai prosperă pentru toți. Standardele trebuie să se asigure că sunt abordate aspecte precum managementul apei, al energiei, siguranța rutieră, transporturile, securitatea cibernetică, sănătatea, schimbările climatice și bunăstarea cetățenilor, inclusiv a populației în curs de îmbătrânire.

Astfel, ISO 37101, Dezvoltarea durabilă în comunități. Sistemul de management pentru dezvoltare durabilă. Cerințe cu ghid pentru utilizare, este baza de referință pentru orașele durabile. Acesta oferă un sistem de management al calității care stabilește cerințele de bază pentru orașe – nevoile și strategiile de dezvoltare durabilă.

SR ISO 37101 este sprijinit de alte standarde din seria ISO 37100 care oferă informații, structuri și măsuri mai specifice. Împreună, acestea oferă un set de practici inteligente pentru managementul serviciilor, datelor și sistemelor de conducere într-o manieră bazată pe colaborare în întregul oraș.

La nivel național, ASRO/CT 397 este comitetul tehnic preocupat cu dezvoltarea sustenabilă a infrastructurilor inteligente din cadrul orașelor și comunităților.

Acesta se concentrează pe elaborarea standardelor care abordează dezvoltarea sustenabilă și reziliența infrastructurilor aferente comunităților teritoriale și în special a orașelor, indiferent de așezarea geografică și mărimea acestora, pe baza priorităților identificate în fiecare dintre acestea.

Până la momentul actual, au fost adoptate două standarde internaționale:

Printre beneficiile utilizării acestor standarde, se regăsesc: economisirea resurselor existente, reducerea poluării, gestionarea mai eficientă a energiei și optimizarea serviciilor, ca fluidizarea traficului, atragerea investițiilor ș.a.

Pentru mai multe informații privind activitatea de standardizare din cadrul ASRO/CT 397 accesați rubrica Implicare/Implicare în standardizare/Deveniți membru CT sau luați legătura cu dna Doina Dragomir, Expert Standardizare CT 397 (doina.dragomir@asro.ro).