Anunț

În vederea constituirii Consiliului de Standardizare, ASRO invită pe cei interesați să-și depună candidaturile.

Consiliul de Standardizare (CS) al ASRO este structura de coordonare a activității tehnice de standardizare, pe lângă Consiliul Director al ASRO. Membrii CS sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani, similar mandatului Consiliului Director (CD) al ASRO.

Ca urmare a alegerii unui nou CD în ședința Adunării Generale (AG) a ASRO din 19 aprilie 2019, dintre vicepreședinții ASRO, a fost ales un nou președinte al CS ASRO, prin HCD nr.1932 din 28.06.2019, urmând a se forma noua structură a CS.
Consiliul de Standardizare este compus din Președintele CS și 7 membri, după cum urmează:

 • un membru reprezentant al organismelor de evaluare a conformității acreditate;
 • un membru reprezentant al comunității universitare;
 • un membru reprezentant al comunității de cercetare;
 • un membru reprezentant al mediului economic, nominalizat dintre experții cei mai activi din CT-uri;
 • un membru reprezentant al organizațiilor neguvernamentale pentru protecția consumatorului, protecția mediului, sănătate publică sau din domenii similare;
 • doi membri reprezentanți ai autorităților publice române de reglementare sau de supraveghere a pieței.

Membrii CS ASRO, cu excepția Președintelui CS ASRO, nu sunt și membri ai CD ASRO.

Condițiile minimale necesar a fi îndeplinite de către cei care doresc să-și depună candidaturile sunt următoarele:

a) Pentru candidații din partea organismelor de evaluare a conformității acreditate:

 • să aibă o vechime de minim 5 ani în domeniul evaluării conformității;
 • să fi participat ca expert în cel puțin un CT pe o perioadă de 3 ani;
 • să aibă cunoștințe temeinice de limba engleză.

b) Pentru candidații din partea comunității universitare:

 • să fie cadru universitar cu o vechime de minim 5 ani;
 • să fi participat ca expert în cel puțin un CT pe o perioadă de 3 ani;
 • Să aibă cunoștințe temeinice de limba engleză.

c) Pentru candidații din partea comunității de cercetare:

 • să aibă vechime în activitatea de cercetare în cadrul unei instituții de cercetare de minim 5 ani;
 • să fi participat ca expert în cel puțin un CT pe o perioadă de 3 ani;
 • să aibă cunoștințe temeinice de limba engleză.

d) Pentru candidații din partea mediului economic:

 • să fi participat activ ca expert în cel puțin un CT pe o perioadă de 5 ani;
 • să fi participat la ședințe ale structurilor tehnice de standardizare europene și internaționale;
 • să aibă cunoștințe temeinice de limba engleză.

e) Pentru candidații din partea organizațiilor neguvernamentale:

 • să fi activat în domeniile de interes minim 5 ani;
 • să fi participat ca expert în cel puțin un CT pe o perioadă de 3 ani;
 • să aibă cunoștințe temeinice de limba engleză.

f) Pentru candidații din partea autorităților publice române de reglementare sau de supraveghere a pieței:

 • să fi făcut parte din structurile autorităților publice române de reglementare sau de supraveghere a pieței minim 5 ani;
 • să fi participat ca expert în cel puțin un CT pe o perioadă de 3 ani;
 • să aibă cunoștințe temeinice de limba engleză.

Cei interesați să-și depună candidaturile vor furniza până în data de 10 septembrie 2019 cel puțin următoarele documente și informații la adresa de e-mail madalina.simion@asro.ro:

 • Numele complet și adresa de corespondență (adresa de e-mail);
 • Numele organizației în care își desfășoară activitatea;
 • Acordul organizației în care își desfășoară activitatea;
 • CV-ul complet care să includă activitatea profesională, cu accent pe activități și poziții care susțin competențele în domeniul standardizării;
 • Declarație pe propria răspundere din care să reiasă îndeplinirea condițiilor cerute;
 • Consimțământ scris privind prelucrarea datelor conform regulamentului european GDPR.