Adunarea Generală CEN-CENELEC 2019

În cadrul reuniunii lor anuale, CEN și CENELEC au prezentat situația actuală, precum și tendințele pentru standardizarea europeană.

În perioada 05-06 iunie 2019, ASRO a găzduit la București cea de-a 51-a Adunare Generală CEN, a 59-a Adunare Generală CENELEC și cea de-a 15-a Adunare Generală Comună CEN-CENELEC.

Reuniunea anuală a CEN și CENELEC este unul dintre evenimentele emblematice ale comunității europene de standar- dizare, deoarece oferă oportunitatea de a se discuta despre cele mai importante aspecte strategice, politice și tehnice privind standardizarea europeană.

În cadrul Adunării de la București au participat peste 200 de delegați naționali din aproape 50 de țări.

În data de 5 iunie, au avut loc ședințele cu ușile închise ale Consiliilor de Administrație ale CEN și CENELEC.

A doua zi, pe 6 iunie, membrii CEN și CENELEC au organizat o sesiune comună dedicată discutării unor subiecte de interes comun și s-au prezentat aspectele strategice legate de standardizarea europeană. Au fost, de asemenea, aprobate acțiuni și decizii importante pentru creionarea viitoarei strategii a comunității de standardizare.

Adunarea Generală din București s-a încheiat cu o dezbatere în cadrul unei sesiuni deschise pe tema „Securitatea ciber- netică și standardizarea”, în cadrul căreia a fost abordat modul în care transformarea digitală contribuie la crearea de noi oportunități și beneficii pentru întreaga societate. În prezent, digitalizarea se află în centrul eforturilor organismelor de standardizare cu scopul de a facilita transformarea digitală a industriei europene și de a implementa Planul strategic pentru transformarea digitală. Standardizarea va promova transparența și va contribui la construirea încrederii în spațiul cibernetic, iar în funcție de evoluția rapidă din acest domeniu, va crea reguli flexibile, actualizate constant, care să fie apli- cabile diferitelor nevoi din spațiul cibernetic.

Prin discuțiile și schimburile de informații din cadrul Adunării Generale, organizațiile europene de standardizare și-au de- monstrat la București, în cadrul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, rolul strategic pe care acestea îl au în sprijinirea pieței unice a Uniunii Europene, menită să sporească creșterea economică și competitivi- tatea pe piața globală.

Mulțumită eforturilor echipei ASRO, evenimentul de două zile s-a încheiat cu succes și a reprezentat o oportunitate pentru organismul național de standardizare să își prezinte contribuția la nivelul sistemului european de standardizare.

Galerie Foto