Ziua Mondiala a Acreditării. Îmbunătățirea integrității lanțului de furnizare

Într-o lume din ce în ce mai globalizată, comerțul și trasabilitatea devin tot mai complicate pe măsură ce lanțurile de furnizare devin mai lungi și mai complexe. Acreditarea este o modalitate sigură prin intermediul căreia companiile pot garanta calitatea și autenticitatea produselor lor la fiecare pas. De aceea, anul acesta, de Ziua Mondială a Acreditării se sărbătorește acreditarea ca o adevărată valoare adăugată a lanțului de furnizare. Și în acest domeniu, standardele internaționale ISO joacă un rol esențial.

 Comerțul transfrontalier implică de obicei demonstrarea conformității cu standardele sau cu reglementările locale sau internaționale, motiv pentru care activitățile de evaluare a conformității, precum încercarea și certificarea, sunt indisociabil legate. Aceste activități demonstrează faptul că bunurile sunt ceea ce ar trebui să fie.

Acreditarea reprezintă o valoare adăugată reală deoarece oferă o evaluare independentă a organizațiilor care efectuează încercări, pentru a demonstra imparțialitatea, competența și coerența acestora.

Eșecurile sau erorile de conformitate pot duce la refuzul sau blocarea mărfurilor la frontiere, implicând compromiterea reputației și costuri financiare semnificative.

Prin urmare, Ziua Mondială a Acreditării, desfășurată anual pe data de 9 iunie cu scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța acreditării, este axată în acest an pe valoarea adăugată a lanțurilor de aprovizionare.

ISO nu numai că deține mii de standarde acceptate la nivel internațional ce definesc cerințele metodelor de încercare, dar deține și standarde pentru funcționarea organismelor care furnizează activități de evaluare a conformității și acreditare.

Spre exemplu, ISO 28000, Specificații pentru sisteme de management al securității pentru lanțul de furnizare, abordează problemele potențiale de securitate ce pot apărea la fiecare pas al procesului de furnizare. Organismele de acreditare evaluează deseori competența organismelor implicate în certificarea companiilor pe baza acestui standard, asigurând integritatea și securitatea din toate punctele de vedere.

Un alt exemplu este ISO/IEC 17025, Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări, care reprezintă referențialul internațional pentru laboratoarele de încercări și etalonări care doresc să demonstreze capacitatea lor de a furniza rezultate fiabile.

Acestea fac parte dintr-o familie numeroasă de alte standarde elaborate de Comitetul ISO pentru evaluarea conformității (ISO/CASCO), cunoscut sub numele de “CASCO Toolbox”.

Familia de standarde include ISO/IEC 17020, Evaluarea conformității. Cerințe privind funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecția; familia ISO/IEC 17021, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management; și ISO/IEC 17065 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și servicii.

Organizațiile care se află la originea Zilei Mondiale a Acreditării, și anume Forumul Internațional de Acreditare (IAF) și Cooperarea Internațională pentru Acreditarea Laboratoarelor (ILAC), contribuie la activitatea ISO/CASCO în elaborarea acestor standarde.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Zilei Mondiale a Acreditării și cel al CASCO.