A fost revizuit standardul internațional ISO 50001 pentru managementul energiei

Energia este esențială pentru organizații, dar adesea, generează costuri semnificative – atât pentru producerea energiei cât și pentru mediu. Reducerea consumului de energie și îmbunătățirea eficienței energetice se află în prim planul agendei globale privind schimbările climatice. A fost actualizat standardul internațional ISO 50001 pentru îmbunătățirea performanței energetice.

 

Consumul de energie de la nivel mondial este în creștere. El s-a dublat în ultimii 40 de ani și se estimează o creștere de până la 30 % până în 2030. Producția și utilizarea energiei generează aproximativ 60% din emisiile de gaze cu efect de seră, aceasta fiind cauza predominantă a schimbărilor climatice. În același timp, mai mult de un miliard de oameni încă nu au acces la energie electrică și mulți se bazează pe surse nocive și poluante de energie. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că abordarea provocărilor privind eficiența energetică și schimbările climatice reprezintă o parte esențială a obiectivelor de dezvoltare durabilă din Agenda Națiunilor Unite pentru 2030.

ISO 50001 a transformat performanța energetică a organizațiilor din întreaga lume când a fost publicat pentru prima dată în 2011, oferindu-le acestora un instrument strategic pentru a-și utiliza energia mai efectiv și eficient. Acesta furnizează organizațiilor un nou cadru pentru dezvoltarea unui sistem de management al energiei efectiv. Ca și alte standarde pentru sisteme de management, și acesta urmărește procesul ,,Plan-Do-Check-Act” (Planifică – Efectuează – Verifică – Acționează) pentru îmbunătățirea continuă.

ISO 50001 tocmai a fost revizuit, făcându-l mai eficient pentru a face față provocărilor energetice mondiale. Roland Risser, Președintele Comitetului Tehnic ISO care a elaborat standardul, a declarat că noua versiune conține termeni și definiții actualizate și o mai mare clarificare a anumitor concepte de performanță energetică.

„Există un accent mai puternic pe rolul conducerii superioare, deoarece este important să se insufle o schimbare a culturii organizaționale”, a explicat acesta. De asemenea, standardul este acum aliniat cerințelor ISO pentru standardele sistemului de management, facilitând integrarea în sistemele de management existente ale unei organizații”.

Acest standard internațional se poate achiziționa de la Serviciu Vânzări Standarde Străine ASRO: email: vanzari@asro.ro

Sursa: ISO

Infografic 50001

Broșura în limba română este disponibilă aici