A apărut SR EN ISO 29001

Elaborat pentru a fi utilizat împreună cu SR EN ISO 9001, SR EN ISO 29001 este un standard nou pentru sistemele de management menit să sprijine industriile petrolului, petrochimică și gazelor naturale.

Apărut recent, SR EN ISO 29001:2020 –  Industriile petrolului, petrochimică și gazelor naturale. Sisteme de management al calității specifice sectorului. Cerințe pentru organizațiile care furnizează produse și servicii se alătură standardelor pentru sisteme de management elaborate la nevoile anumitor sectoare. Acest standard înlocuiește specificația tehnică anterioară ISO/TS 29001, adoptată și la nivel național ca SR CEN ISO/TS 29001:2015.

Dl Ted Flecther, convenorul grupului de lucru ISO care a elaborat acest standard și dl Jarno Dakhorst, secretarul grupului, explică faptul că noul standard se bazează foarte mult pe cerinţele lui SR EN ISO 9001 prin definirea unor cerințe suplimentare, aducând standardizarea și cerințele de calitate în centrul atenției în cadrul sectorului.

Aceștia subliniază faptul că deși unele aspecte vor fi cunoscute de cei care au utilizat deja specificația tehnică anterioară, au fost introduse mai multe elemente noi în momentul transformării specificației într-un standard internațional. Cei doi membri ai grupului de lucru spun că atenția sporită acordată obiectivelor de afaceri și managementului riscurilor din SR EN ISO 9001:2015 a reprezentat impulsul care a dus la elaborarea noului standard internațional.

SR EN ISO 29001 introduce, de asemenea, o abordare bazată pe riscuri a modului în care organizațiile specifică și pun în aplicare cerințele sistemului de management al calității în industriile petrolului, petrochimică și gazelor naturale.

Pentru mai multe informații privind activitatea de standardizare de la nivel național și implicarea în standardizare în domeniul industriilor petrolului, luați legătura cu dna Cristina Popa, Șef Serviciu Comitete tehnice/Sectoare de standardizare ASRO (cristina.popa@asro.ro) – ASRO/CT 169 – Materiale, echipament și structuri marine pentru industriile petrolului și gazelor naturale.

Pentru achiziționarea standardului SR EN ISO 29001, accesați magazinul nostru online sau luați legătura cu Departamentul Vânzări (vanzari@asro.ro).

Membrilor ASRO li se acordă o reducere de 15% din prețul standardului.