SR EN ISO/IEC 17029 sprijină organismele de validare și de verificare

Validarea și verificarea, ca activități de evaluare a conformității, sunt înțelese ca o confirmare a încrederii în informațiile declarate.

Organismele de validare sau verificare pot acționa în orice sector, furnizând confirmarea că declarațiile sunt plauzibile în ceea ce privește utilizarea intenționată (validare) sau sunt corect enunțate (verificare). 

Validarea este aplicată pentru declarațiile referitoare la utilizarea intenționată sau la efectul preconizat, în timp ce verificarea se aplică pentru declarațiile referitoare la evenimente care au avut deja loc sau la rezultate care au fost deja obținute.

Noul standard SR EN ISO/IEC 17029:2020, Evaluarea conformității. Principii generale și cerințe pentru organismele de validare și verificare conține principiile și cerințele generale pentru furnizarea imparțială, competentă și consecventă de activități de validare și verificare de către organismele de evaluare care le efectuează.

Organismele care funcționează în conformitate cu prezentul document pot fi numai organisme de validare, organisme de verificare sau pot desfășura ambele activități.

Pentru mai multe informații privind implicarea în activitatea de standardizare din domeniul evaluării conformității, accesați rubrica Implicare/Implicare în Standardizare/Deveniți membru CT sau luați legătura cu dna Diana Iorga, Expert Standardizare (diana.iorga@asro.ro), ASRO/CT 374 – Evaluarea conformității.

Pentru achiziționarea standardului accesați magazinul nostru online sau luați legătura cu Departamentul Vânzări (vanzari@asro.ro).

Membrilor ASRO li se acordă o reducere de 15 % din prețul standardului.