Competența auditorilor este esențială în procesul de certificare

Certificarea unui sistem de management al unei organizații este un mijloc care oferă siguranța că organizația a implementat sistemul de management respectiv conform cu politica sa și cu cerințele standardului de referință. Activitățile de certificare implică auditarea sistemului de management al organizației.

În ajutorul organismelor de certificare, dar și al organizațiilor certificate, au fost publicate două standarde (ediții noi) din seria SR ISO/IEC 17021 și anume:

SR EN ISO/IEC 17021-3:2019, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 3: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al calității

SR EN ISO/IEC 17021-2:2019, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 2: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management de mediu

Cele două standarde precizează cerințele de competență suplimentare pentru personalul implicat în procesul de audit și certificare pentru SMC, respectiv SMM și completează cerințele existente în
SR ISO/IEC 17021-1.

Organismele de certificare au responsabilitatea de a se asigura că auditurile sistemelor de management sunt efectuate numai de auditori cu competențe relevante. Toți auditorii SMC/SMM ar trebui să aibă atât competențele generice descrise în SR ISO/CEI 17021-1,  cât și cunoștințele specifice SMC/SMM descrise în celelalte standarde ale seriei.

Organismele de certificare au obligația să identifice competențele specifice ale echipei de audit. Selectarea echipei de audit va depinde de diferiți factori, inclusiv de domeniul tehnic al organizației, contextul organizației, aspectele sale de mediu și amplasamentul în care apar aceste aspecte.

Seria de standarde  ISO/IEC 17021, cu titlul general  Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management, are 11 părți, din care șase au fost adoptate ca standarde române (cele cu litere îngroșate). În lista de mai jos sunt toate cele 11 părți:

SR EN ISO/CEI 17021-1:2015, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerințe

SR EN ISO/IEC 17021-2:2019, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 2: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management de mediu

SR EN ISO/IEC 17021-3:2019, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 3: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al calității

ISO/IEC TS 17021-4:2013, Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 4: Competence requirements for auditing and certification of event sustainability management systems

SR ISO/IEC TS 17021-5:2018, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 5: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al activelor

ISO/IEC TS 17021-6:2014, Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 6: Competence requirements for auditing and certification of business continuity management systems

ISO/IEC TS 17021-7:2014, Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 7: Competence requirements for auditing and certification of road traffic safety management systems

ISO/IEC TS 17021-8:2019, Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 8: Competence requirements for auditing and certification of management systems for sustainable development in communities

SR ISO/IEC TS 17021-9:2017, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 9: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management anti-mită

SR ISO/IEC TS 17021-10:2018, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 10: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al sănătății și securității în muncă

ISO/IEC TS 17021-11:2018, Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 11: Competence requirements for auditing and certification of facility management (FM) management systems

Standardele se pot achiziționa de la ASRO, Departamentul Vânzări, e-mail: vanzari@asro.ro. 

Sursa foto: ELIS.org on Foter.com / CC BY-NC-SA