Ziua Pământului – „Protejați-ne speciile”

În fiecare an, pe data de 22 aprilie se sărbătorește Ziua Pământului. Aceasta coincide cu ziua când, în SUA, s-a născut mișcarea pentru protejarea mediului înconjurător.

 „Protejați-ne speciile” (Protect our species) este tema aleasă de ONU pentru acest an în încercarea de a atrage atenția asupra speciilor aflate pe cale de dispariție.

Organizațiile de standardizare (internaționale, europene și naționale) depun eforturi susținute pentru elaborarea unor standarde a căror aplicare să fie prietenoasă cu mediul și să conducă la protejarea acestuia.

Organismul Național de Standardizare – ASRO a adoptat numeroase standarde care acoperă o gamă largă de domenii cum ar fi:

Managementul mediului și al energiei – standardele SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare și SR EN ISO 50001:2011 – Sisteme de management al energiei. Cerințe și ghid de utilizare încurajează organizațiile să ia măsurile corespunzătoare pentru reducerea impactului asupra mediului pe care îl au activitățile desfășurate de acestea;

Eficiența energetică a clădirilor – standardele din acest domeniu se referă la toate aspectele unei clădiri, de la materialele și instalațiile de încălzire utilizate, până la sistemele de automatizare care conduc către o casă inteligentă și eficientă din punct de vedere energetic ( ex. SR EN ISO 13790:2008 – Performanța energetică a clădirilor. Calculul necesarului de energie pentru încălzirea şi răcirea spațiilor);

Emisiile de gaze – seria de standarde SR EN ISO 14064 – Gaze cu efect de seră are rolul de stabili metode comune de cuantificare, monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră cu scopul de a le menține în limite acceptabile şi a efectua declarațiile referitoare la acestea;

Energia regenerabilă – peste 100 de standarde se referă la echipamente specifice de captare a energiei solare, eoliene, din biomasă etc. a căror utilizare conduce atât la gestionarea echilibrată a resurselor naturale clasice, cât și la eliminarea poluării determinate de acestea. (ex. seriile de standarde SR EN 12976 și SR EN 12977 – Instalații termice solare și componentele acestora),

Calitatea apei, aerului, solului etc. – o permanentă supraveghere a calității apei, aerului, solului realizată prin metode de analiză standardizate se desfășoară în întreaga lume cu scopul de a atrage atenția atunci când valorile obținute nu se încadrează în limitele acceptate şi de a se corecta anomaliile apărute;

Responsabilitatea socială – în acest domeniu, standardul SR ISO 26000:2011 – Linii directoare privind responsabilitatea socială furnizează recomandări pentru organizațiile care doresc prin implementarea unor acțiuni responsabile, din punct de vedere social, să contribuie la o dezvoltare durabilă;

Distrugerea globală fără precedent și dispariția accelerată a speciilor sunt direct legate de cauzele determinate de activitatea omului: schimbările climatice, defrișările, pierderea habitatelor, traficul și braconajul, agricultura nesustenabilă, poluarea și pesticidele;

Ziua Pământului a fost fondată de senatorul american Gaylord Nelson în anul 1970, cu scopul de a stârni interesul clasei politice pentru mediul înconjurător.