Workshop ASRO – 23 Noiembrie 2017

ASRO organizează în data de 23 noiembrie 2017 -Workshopul cu tema: „Rolul standardelor în aplicarea reglementărilor UE în domeniul securității cibernetice și securității informatice” la Hotel Minerva, Str. General Gheorghe Manu, nr 2-4, sector 1, Bucureşti.

Acest eveniment îşi propune să dezbată, în prezenţa unor profesionişti recunoscuţi din domeniul securităţii cibernetice şi informatice, modul în care standardizarea poate să susţină aplicarea reglementărilor europene corespunzătoare în România.

Subiectele principale se referă la stadiul actual al standardizării securităţii cibernetice şi informatice la nivel european și internațional în contextul următoarelor reglementări europene:

– „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)” cunoscut şi ca GDPR (General Data Protection Regulation)

– „DIRECTIVA (UE) 2016/1148 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune”, cunoscută şi ca Directiva NIS (Network and information systems).
Totodată va fi abordat conceptul de Piaţa unică digitală europeană (EU Digital Single Market) şi certificarea securităţii cibernetice.

Printre speakerii prezenţi la această manifestare se numără dl Terry Landers (NSAI – National Standards Authority of Ireland; Microsoft Ireland), dl Stelian Arion (Preşedinte ASRO CT/ 208, Tehnici de securitate in informatică; Secant Security), dl Toma Câmpeanu (ANSSI), precum şi doi lectori din partea CERT-RO, dl Cristian Driga şi FiaTest, dl Andrei Hohan.

Agenda

Prezentari

[huge_it_gallery id=”4″]