Trenurile vor respecta orele de călătorie

Fie că sunt provocate de căderea arborilor pe şine, de greve ale personalului sau de probleme de semnalizare, întârzierile trenurilor fac parte din viaţa noastră (cu excepţia celor care trăiesc în Elveţia !). Liniile directoare publicate de curând îşi propun să schimbe acest lucru, introducând o abordare a managementului calităţii în sectorul feroviar.

ISO/TS 22163, Aplicaţii feroviare. Sistem de management al calităţii. Cerinţe ale sistemului de management al calităţii pentru organizaţiile feroviare: ISO 9001:2015 şi cerinţe specifice privind aplicaţiile în sectorul feroviar, va ajuta integratorii de sisteme şi fabricanţii de echipamente din domeniul feroviar la îmbunătăţirea calităţii datorită unor mai bune practici comune.

Este vorba despre o aplicaţie sectorială specifică a ISO 9001:2015, Sisteme de management al calităţii, standardul internaţional cel mai utilizat şi referinţă mondială în domeniul îmbunătăţirii calităţii. Elaborat împreună cu Uniunea industriilor feroviare europene (UNIFE), documentul se bazează pe standardul sectorial pe care îl utilizează numeroase companii în lume.

Specificaţia tehnică (TS) stabileşte cerinţele sistemului de management al calităţii care se aplică de-a lungul lanţului logistic al sectorului feroviar, inclusiv la activităţile de proiectare şi dezvoltare, precum şi fabricare şi mentenanţă, punând accentul pe îmbunătăţirea continuă şi pe aspectele de securitate.

Nuji Nishie, preşedinte al ISO/TC 269, comitetul tehnic care răspunde de elaborarea ISO/TS 22163, a declarat: „O utilizare generalizată a specificaţiei tehnice se va traduce printr-o îmbunătăţire a serviciilor feroviare şi o îmbunătățire a sectorului”.

„Organizaţiile care pun accentul pe calitate furnizează produse şi servicii mai eficiente şi mai fiabile, creând o cultură care îşi propune să răspundă aşteptărilor clienţilor lor”, a indicat el.

Fiind vorba de sectorul feroviar, repercusiunile sunt considerabile datorită potenţialului de îmbunătăţire a fiabilităţii şi a securităţii serviciilor feroviare, dar şi de dinamizarea unei platforme propice unor inovaţii şi mai importante.

ISO/TS 22163 a fost elaborat de comitetul tehnic ISO/TC 269, Aplicaţii feroviare, al cărui secretariat este asigurat de DIN – membru al ISO pentru Germania.

Documentul poate fi achiziţionat de la Asociaţia de Standardizare din România, Serviciul Marketing-Vânzări (vânzări@asro.ro), str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti, telefon: 021 316 77 23; 021 317 76 20; 021 316 79 20 sau 021 316 99 75.

Traducere: Comunicat de presă ISO/2017/22 iunie