Standardizarea europeană în sprijinul consolidării securității cibernetice a UE

Organizațiile europene de standardizare, CEN, CENELEC și ETSI împreună cu Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică – ENISA au organizat în luna martie conferința European Standardisation in support of the EU cybersecurity legislation

Evenimentul, ajuns la a 6-a ediție, a prezentat evoluțiile actuale privind standardizarea în domeniul securității cibernetice și a reprezentat un dialog între autorități, industrie, cercetare, asociații de consumatori, organizații de standardizare și certificare.

Cu această ocazie, ENISA a dat publictății două rapoarte privind standardizarea în sprijinul politicii de securitate cibernetică:

  • O prezentare generală a standardelor existente pentru managementul riscului, care descrie metodologiile și instrumentele utilizate pentru a îndeplini cerințele din standarde;
  • Securitatea cibernetică 5G și o analiză a standardelor care contribuie la atenuarea riscurilor tehnice și organizaționale în ecosistemul 5G.

Standardizarea europeană joacă un rol cheie în securitatea cibernetică, și din acest motiv, CEN și CENELEC și ETSI se angajează să colaboreze cu ENISA și cu toate părțile interesate relevante pentru a construi un ecosistem european durabil de standardizare a securității cibernetice care să poată sprijini interesele europene și să încurajeze adoptarea soluțiilor de securitate cibernetică pe piața unică.