Standard nou în versiune română pentru biocarburanți și biolichide

Pentru a ajuta statele membre UE și operatorii economici să implementeze cerințele UE de durabilitate pentru biocarburanți și biolichide, precizate în directivele europene, la nivel european au fost demarate acțiuni de elaborare a unui standard care să definească cerințele pentru verificarea conformării cu criteriile de durabilitate pentru biocarburanți și biolichide.

Apărut recent, cu versiune română, SR CEN/TS 16214-2:2020Criterii de durabilitate pentru producția biocarburanților și a biolichidelor pentru aplicații energetice. Principii, criterii, indicatori și verificatori. Partea 2: Evaluarea conformității, inclusiv lanțul de custodie și bilanțul masic definește un ansamblu de reguli și proceduri ca fiind cadrul general pentru evaluarea conformității, descrie biocarburanții și biolichidele ca obiecte ale evaluării conformității, identifică cerințele specificate aplicabile și furnizează metodologia pentru realizarea evaluării conformității.

Acesta definește cerințele pentru ca operatorii economici să furnizeze dovezile necesare că biocarburanții și biolichidele îndeplinesc criteriile de durabilitate definite în Directiva privind energia regenerabilă și în Directiva 2015/2013.

Standardul se aplică producției inițiale de biomasă sau punctului de colectare a deșeurilor și reziduurilor și fiecărei etape din lanțul de custodie. De asemenea, definește cerințele pentru organismele de evaluare a conformității care verifică conformitatea cu prezentul standard.

SR CEN/TS 16214-2:2020 intră în patrimoniul comitetului tehnic ASRO/CT 360, Caracterizarea deșeurilor și a nămolurilor.

Pentru achiziționarea standardului accesați magazinul nostru online sau luați legătura cu Departamentul Vânzări (vanzari@asro.ro).

Membrilor ASRO li se acordă o reducere suplimentară de 15% din prețul standardului.